Sở TT&TT Đắk Lắk triển khai tập huấn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính Phủ và Chỉ thị 10/CT-UBND, ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. Ngày 27/4/2009 Sở Thông tin Và Truyền thông Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC2) tổ chức lớp tập huấn về chương trình soạn thảo văn bản và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2009 trong quản lý hành chính cho các cán bộ, công chức trong toàn Sở.


Thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính Phủ và Chỉ thị 10/CT-UBND, ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. Ngày 27/4/2009 Sở Thông tin Và Truyền thông Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC2) tổ chức lớp tập huấn về chương trình soạn thảo văn bản và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2009 trong quản lý hành chính cho các cán bộ, công chức trong toàn Sở.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị những kiến thức tổng quan về hệ thống chất lượng và hệ thống chất lượng theo ISO; Hướng dẫn soạn thảo văn bản và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 trong dịch vụ hành chính ; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 làm công cụ để kiểm soát, cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành (về thông tin và truyền thông, công tác văn phòng).

Bên cạnh đó, buổi tập huấn còn là cơ hội để các học viên tiếp cận với hệ thống, quy trình thiết lập hệ thống, biểu mẫu ghi chép, dễ hiễu, dễ thực hiện cho cán bộ và người dân nhằm hỗ trợ đặc lực cho cải tiến quản lý, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, góp phần hạn chế quan liêu, lãng phí, cửa quyền. Dự kiến đến tháng 11/2009 Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk được cấp giấy chứng nhận HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

K.B - Sở TTTT Đắk Lắk

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)