Tổ chức đào tạo cán bộ và vận hành thử nghiệm hệ thống truyền hình hội nghị tỉnh An Giang

(Mic.gov.vn) - 

Sở Thông tin và Truyền thông được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án “Hệ thống thiết bị phục vụ họp trực tuyến”, sau thời gian triển khai thực hiện, đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành. Chuẩn bị đi vào hoạt động và trang bị kiến thức cho cán bộ vận hành hệ thống từ tỉnh đến huyện, ngày 27 và 28/4/2009, tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Viettel (Đơn vị thi công) tổ chức đào tạo cho hơn 30 cán bộ phụ trách vận hành hệ thống của Văn phòng UBND tỉnh và 11 Văn phòng HĐND&UBND huyện, thị, thành.


Sở Thông tin và Truyền thông được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án “Hệ thống thiết bị phục vụ họp trực tuyến”, sau thời gian triển khai thực hiện, đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành. Chuẩn bị đi vào hoạt động và trang bị kiến thức cho cán bộ vận hành hệ thống từ tỉnh đến huyện, ngày 27 và 28/4/2009, tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Viettel (Đơn vị thi công) tổ chức đào tạo cho hơn 30 cán bộ phụ trách vận hành hệ thống của Văn phòng UBND tỉnh và 11 Văn phòng HĐND&UBND huyện, thị, thành.

Ngày 27/4/2009, các học viên đã được trang bị kiến thức về sơ đồ mạng hệ thống truyền hình hội nghị; sơ đồ đấu nối thiết bị tại các điểm cầu; đặt lại địa chỉ IP trong trường hợp cần thiết; cách khởi tạo hội nghị; điều khiển hệ thống hội nghị; cách kết nối PC, DVD vào thiết bị truyền hình; các quy định đối với nhân viên trực cầu truyền hình hội nghị; cách khắc phục sự cố đối với những lỗi thường gặp như: nguồn và khởi động, điều khiển từ xa, thực hiện cuộc gọi, hiển thị, camera, âm thanh, báo hiệu lỗi.

Ngày 28/4/2009, các học viên thực hành các thao tác kỹ thuật vận hành hệ thống từ phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh đến các phòng họp trực tuyến Văn phòng HĐND&UBND huyện, thị, thành. Công tác vận hành thử nghiệm hệ thống truyền hình hội nghị tỉnh An Giang được tiến hành vào chiều ngày 28/4/2009.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống đã được kết nối và vận hành tốt, đảm bảo cho UBND tỉnh tổ chức các cuộc họp trực tuyến vào đầu tháng 5/2009.

Hoàng Vũ - Sở TT&TT An Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)