Lào Cai: Ban hành quy định phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 21/4/2009, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai đã ban hành Quyết định số 593-QĐ/TU Quy định phối hợp giữa ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan Đảng, chính quyền cấp tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí.


Ngày 21/4/2009, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai đã ban hành Quyết định số 593-QĐ/TU Quy định phối hợp giữa ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan Đảng, chính quyền cấp tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí.

Theo Quy định, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan Đảng, chính quyền cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp các nội dung sau: Tổ chức Hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, quý; Tham gia đề xuất với cơ quan chủ quản việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí; khen thưởng cơ quan báo chí; Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị cán bộ báo chí; Cấp, thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động báo chí; Kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng về hoạt động báo chí; Phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương trong công tác thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang và tầng lớp nhân dân trong tỉnh; phát huy vai trò định hướng dư luận của Báo chí; Xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính với các loại hình báo chí; Tổ chức Giải báo chí, Hội Báo xuân cấp tỉnh hàng năm; Quản lý văn phòng đại diện cơ quan báo chí, phóng viên báo chí TW thường trú tại địa phương.

Quy định cũng nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan phối hợp trong công tác tham mưu xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, quản lý báo chí; tổ chức hội nghị giao ban báo chí; việc cấp, thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh... Đáng chú ý là quy định phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cấp các loại giấy phép trong lĩnh vực báo chí, cụ thể: Khi nhận được hồ sơ của cơ quan, tổ chức xin cấp giấy phép, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét các tiêu chuẩn cấp phép hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật và quy hoạch phát triển báo chí của tỉnh, gửi công văn hiệp y với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xem xét, gửi công văn trả lời Sở Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép theo quy định. Thời gian cấp phép: 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; Thẩm định hồ sơ: 05 ngày (làm việc) tại Sở Thông tin và Truyền thông; Chuyển hồ sơ và công văn hiệp y sang Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: 05 ngày (làm việc); Sau 05 ngày, kể từ ngày gửi hồ sơ, nếu Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ không có ý kiến trả lời bằng văn bản, Sở Thông tin - Truyền thông sẽ cấp giấy phép theo quy định.

Riêng giấy phép tổ chức họp báo có thời hạn cấp chậm nhất trước 06 giờ (trước khi tổ chức họp báo), thời gian gửi hồ sơ trước 24 giờ, Sở Thông tin và Truyền thông trao đổi, hiệp y với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ qua điện thoại.

Sở TT&TT Lào Cai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)