Ký kết hợp tác toàn diện giữa tỉnh Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 26/4/2009, tại tỉnh Cà Mau đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác toàn diện phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Cà Mau giai đoạn 2009 – 2015. Đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Bùi Công Bửu, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã cùng ký trước sự chứng kiến của lãnh đạo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Cà Mau và các Sở, ban, ngành, đông đảo các doanh nghiệp hai địa phương.


Ngày 26/4/2009, tại tỉnh Cà Mau đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác toàn diện phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Cà Mau giai đoạn 2009 – 2015. Đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Bùi Công Bửu, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã cùng ký trước sự chứng kiến của lãnh đạo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Cà Mau và các Sở, ban, ngành, đông đảo các doanh nghiệp hai địa phương.

Tại buổi lễ ký kết này, ngoài chương trình hợp tác toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội của Tp Hồ Chí Minh và tỉnh Cà Mau được lãnh đạo hai địa phương thoả thuận ký kết, đã có 15 chương trình hợp tác đầu tư của các sở, ngành và doanh nghiệp hai địa phương. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh và lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau đã ký kết nội dung hợp tác bao gồm: hợp tác trong việc trao đổi, cung cấp thông tin và trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác trong các hoạt động thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; hợp tác xúc tiến, quảng bá thị trường đầu tư; tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị tập huấn; hỗ trợ phát triển kênh thông tin trao đổi qua mạng và tổ chức các hoạt động chung của hai Sở Thông tin và Truyền thông của hai địa phương.

Lễ ký kết trên được xem là cơ hội, là điều kiện thuận lợi cơ bản để tỉnh Cà Mau nói chung, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau nói riêng, tiến nhanh và vững chắc trên bước đường phát triển, góp phần to lớn vào công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước.

Lê Thanh Hải - Sở TT&TT Cà Mau

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)