UBND tỉnh Bạc Liêu làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 20/4/2009, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Họa cùng với Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Dương Thành Trung có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở và các phòng thuộc Sở cùng đại diện Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh.


Chiều ngày 20/4/2009, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Họa cùng với Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Dương Thành Trung có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở và các phòng thuộc Sở cùng đại diện Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Đặng Thanh Tốt, Giám đốc Sở TT&TT báo cáo về tổ chức biên chế và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao từ khi thành lập đến nay. Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị mới thành lập nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức thuộc Sở nên đã sớm ổn định tổ chức bộ máy, tiếp nhận và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành trên địa bàn. Tham mưu cho UBND tỉnh một số văn bản để chỉ đạo, quản lý ngành thông tin và truyền thông. Trên cơ sở đó, Sở TT&TT đã chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của nhà nước, của ngành về hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, quản lý chất lượng, phòng chống tội phạm.

Trong công tác quản lý Báo chí và Xuất bản, Sở đã tham mưu xây dựng xong Quy hoạch báo chí in của tỉnh đến năm 2020, duy trì thường xuyên giao ban báo chí hàng tháng, hàng quý với cơ quan báo chí và với các cơ quan chủ quản nên đã định hướng và xử lý thông tin chính xác. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được Sở tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo quy trình và đúng thẩm quyền theo quy định của nhà nước.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), Sở đã tham mưu xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT nhằm chỉ đạo hướng dẫn việc triển khai các dự án CNTT của các cơ quan quản lý nhà nước. Phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lập kế hoạch thực hiện Đề án 191 trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Hoạ cho rằng, trước mắt, Sở tổ chức lại bộ máy theo hướng tin gọn để hoạt động có hiệu quả. Cần đánh giá lại quá trình hoạt động cũng như đề xuất điều chỉnh nhân sự của Ban Giám đốc. Về biên chế, giao cho Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, làm việc với Bộ Nội vụ để sớm bổ sung biên chế cho sở. Ngoài ra, Sở phải phối hợp với các sở, ngành có liên quan, tìm kiếm, bổ sung 1 cán bộ biết tiếng Khmer để tham mưu giúp việc trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh - truyền hình bằng tiếng Khmer. Về sử dụng kinh phí ứng dụng CNTT của Trung ương hỗ trợ theo Quyết định 43/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, Sở cần phối hợp tích cực với các cơ quan có liên quan để sớm triển khai thực hiện. Về kinh phí đối ứng của tỉnh để thực hiện Đề án 191 giao cho Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện đúng lộ trình. Về Kế hoach ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010 giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và cho ý kiến bằng văn bản để Sở TT&TT tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt. Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm có ý kiến về vốn xây dựng Trụ sở làm việc và kinh phí lập Quy hoạch phát triển Bưu chính viễn thông và CNTT giai đoạn 2008 - 2020 của tỉnh. Cuối cùng, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh sớm hoàn tất việc xử lý các vấn đề có liên quan đến Đề án 112 và chuyển giao cho Trung tâm CNTT và Truyền thông trực thuộc Sở TT&TT quản lý./.

Minh Thanh – Sở TT&TT Bạc Liêu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)