Cao Bằng: Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ tin học cho cán bộ đoàn cơ sở

(Mic.gov.vn) - 

Nhằm tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phát huy vai trò xung kích lao động sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội của đoàn viên thanh niên, từ ngày 21 – 23/4/2009, Chi Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng mở lớp tập huấn Tin học cho 22 đồng chí Cán bộ Đoàn huyện, thị, cán bộ đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn.


Nhằm tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phát huy vai trò xung kích lao động sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội của đoàn viên thanh niên, từ ngày 21 – 23/4/2009, Chi Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng mở lớp tập huấn Tin học cho 22 đồng chí Cán bộ Đoàn huyện, thị, cán bộ đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn.

Trong 3 ngày tập huấn, các đồng chí đã nhận thức được vai trò quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. Nhận thức được cách quản lý, điều hành hệ thống tin học trong công sở để nâng cao hiệu quả hoạt động trong công cuộc đổi mới của đất nước và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn Thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2008 - 2012.

Hà Thiêm – Sở TT&TT Cao Bằng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)