Sở TT&TT Đắk Lắk phối hợp thực hiện phim tài liệu “Tây Nguyên đổi mới”

(Mic.gov.vn) - 

Từ ngày 21đến 25/04/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk chủ trì, phối hợp với Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ cho Đoàn làm phim của Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế - Bộ Thông tin và Truyền thông trong quá trình thực hiện bộ phim tài liệu “Tây Nguyên đổi mới”.


Từ ngày 21đến 25/04/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk chủ trì, phối hợp với Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ cho Đoàn làm phim của Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế - Bộ Thông tin và Truyền thông trong quá trình thực hiện bộ phim tài liệu “Tây Nguyên đổi mới”.

Bộ phim giới thiệu sự chuyển mình mạnh mẽ, những thành tựu to lớn của Tây Nguyên đạt được trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, qua đó giới thiệu đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với Tây Nguyên. Phim sẽ là tài liệu cho các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước Ngoài tuyên truyền nhân dịp Quốc khánh Việt Nam năm 2009 và sẽ giới thiệu trên 70 năm nước trên thế giới bằng tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

Để thực hiện bộ phim này, Bộ Thông tin và Truyền thông cử Đoàn làm phim gồm 05 người. Dự kiến Đoàn sẽ làm việc tại Đắk Lắk đến hết ngày 25/4/2009.

Bá Thăng - Sở TT&TT Đắk Lắk

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)