Bình Phước: Giao ban báo chí tháng 3/2009

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua, Sở TT&TT tỉnh Bình Phước tổ chức giao ban báo chí tháng 3/2009. Tham dự hội nghị có các đại diện: Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo Báo Bình Phước; Lãnh đạo Đài Phát thanh – Truyền hình; Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Thời đại; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước; Lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh.


Vừa qua, Sở TT&TT tỉnh Bình Phước tổ chức giao ban báo chí tháng 3/2009. Tham dự hội nghị có các đại diện: Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo Báo Bình Phước; Lãnh đạo Đài Phát thanh – Truyền hình; Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Thời đại; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước; Lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh.

Tại hội nghị, các cơ quan báo đài có dịp trao đổi thông tin với các cơ quan liên quan về 2 vấn đề sau: “Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước sớm bồi thường oan sai cho 4 công dân” phát trên sóng truyền hình ngày 22/2/2009 và “Những sai phạm trong xét giao đất ở bệnh viện đa khoa Lộc Ninh” Báo Bình Phước số 1438 ngày 06/3/2009. Đồng chí Đoàn Văn Bắc – Phó Viện trưởng viện kiểm sát đã trao đổi và cung cấp cho báo chí những thông tin xung quanh vụ việc oan sai của 4 công dân. Viện kiểm sát đã tiến hành bồi thường oan sai về tinh thần bằng việc xin lỗi công khai tại UBND xã Bình Thắng và đang thương lượng để bồi thường về vật chất cho các công dân theo ngày công lao động.

Liên quan đến vụ giao đất ở Lộc Ninh, đồng chí Trương Văn Phúc – Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh cho biết: Huyện đã tiến hành thu hồi giấy phép sử dụng đất của những hộ gia đình sai phạm, lập dự án phân cấp lại đất, kiểm điểm trách nhiệm những đơn vị có liên quan; huyện sẽ có văn bản phản hồi lại sau ngày 10/4/2009 đối với bài báo.

Đồng chí Trần Tuyết Minh- Phógiámđốc Sở TT-TT đã đề nghị các cơ quan báo chí cử phóng viên đến các đơn vị liên quan cập nhật thêm thông tin cho kịp thời và chính xác; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh nghiên cứu bổ sung thông tin đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cung cấp. Sau khi thu thập thông tin, Báo Bình Phước và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh cần sớm đăng, phát nội dung liên quan cho đầy đủ, chính xác và có thể khép lại những vấn đề trên trước công luận. Trong quá trình tác nghiệp đề nghị các cơ quan báo chí thực hiện đúng Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đồng thời, các cơ quan báo chí cần phổ biến cho phóng viên nắm được Thông báo số 386/TB-UBNDngày 29 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnhvề danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đề nghị UBND huyện Lộc Ninh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo kết quả bằng văn bản cho UBND tỉnh được kịp thời, đồng gửi cho Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi thông tin.

Sở TT&TT Bình Phước

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)