Bình Định: Giao ban báo chí Quý I/2009

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức cuộc họp Giao ban tình hình công tác Báo chí trong quý I/2009. Tham dự cuộc họp có đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý, lãnh đạo cơ quan báo chí của tỉnh, đại diện các cơ quan, văn phòng thường trú và phóng viên thường trú tại Bình Định.


Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức cuộc họp Giao ban tình hình công tác Báo chí trong quý I/2009. Tham dự cuộc họp có đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý, lãnh đạo cơ quan báo chí của tỉnh, đại diện các cơ quan, văn phòng thường trú và phóng viên thường trú tại Bình Định.

Tại cuộc họp, đ/c Nguyễn Chí Cường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo tình hình hoạt động báo chí trong qúy I/2009. Nhìn chung, trong quý báo chí địa phương đã đưa tin, bài phản ánh về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước, trong tỉnh và quốc tế cơ bản đúng định hướng chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mở các chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình trực tiếp các sự kiện quan trọng của tỉnh; đồng thời báo chí cũng đã phản ánh các hoạt động trên nhiều lĩnh vực khá phong phú của nhân dân, các tổ chức, đoàn thể… đặc biệt đã có nhiều tin, bài phản ánh những vấn đề người đọc quan tâm tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và biển đảo.

Các tạp chí của các Sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, có nhiều tin, bài viết, bài nghiên cứu, sưu tầm, chuyên đề phản ánh các lĩnh vực chuyên sâu của ngành. Các Tờ tin, Bản tin đã phản ánh tình hình hoạt động của lĩnh vực, ngành, đoàn thể để nâng cao tính thi đua và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cơ sở, có tác dụng tích cực, góp phần tuyên truyền phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, khoa học công nghệ, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản.

Các Cơ quan, Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú của một số tờ báo tại Bình Định đã đã có nhiều nỗ lực tiếp cận chủ trương của tỉnh, đưa tin, bài đề cập khá phong phú với tinh thần xây dựng và có trách nhiệm; trong đó nhiều báo đã tiếp cận vào một số điểm nóng, nhạy cảm, góp phần làm cho nhân dân hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước;

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu chỉ đạo, đánh giá tình hình trong quý I/2009, báo chí đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin kịp thời, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân. Trong công tác quản lý báo chí trên địa bàn, Sở Thông tin và Truyền thông đã giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành đạt được những kết quả nhất định, đáp ứng kịp thời thông tin đến với cán bộ nhân dân. Tuy nhiên, từng lúc, từng thời điểm một số báo đài có những tin, bài còn chưa chính xác, chất lượng tuyên truyền, chất lượng hình ảnh chưa cao.

CK – Sở TT&TT Bình Định

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)