Sở TT&TT Hà Giang: Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN chuyên ngành Thông tin và truyền thông năm 2009

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 13/4/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang phối hợp với Trung tâm đào tạo Viện chiến lược thông tin và truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước chuyên ngành Thông tin và Truyền thông năm 2009. Đến dự buổi lễ khai giảng có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Sở và toàn thể các học viên thuộc Sở, phòng PA17, PA25 Công an tỉnh, các phòng văn hoá thông tin cấp huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.


Sáng ngày 13/4/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang phối hợp với Trung tâm đào tạo Viện chiến lược thông tin và truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước chuyên ngành Thông tin và Truyền thông năm 2009. Đến dự buổi lễ khai giảng có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Sở và toàn thể các học viên thuộc Sở, phòng PA17, PA25 Công an tỉnh, các phòng văn hoá thông tin cấp huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Lớp học diễn ra từ 13/4 đến 17/4/2009, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ phòng PA17, PA25 Công an tỉnh, các phòng văn hoá thông tin cấp huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Lớp học nhằm trang bị cho học viên tiếp thu kiến thức cơ bản quản lý Nhà nước và Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông như: Bưu chính chuyển phát; Cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông; Cung cấp sử dụng dịch vụ internet; Thanh tra và quản lý nhà nước về báo chí xuất bản.

Đại diện Lãnh đạo Sở quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với các học viên. Sở sẽ hỗ trợ và giúp đỡ các phòng văn hóa thông tin cấp huyện, thị về chuyên môn và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên. Tổ chức thành công khoá bồi dưỡng này sẽ góp phần khắc phục những tồn tại trong quản lý nhà nước chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. Phát huy được vai trò của ngành đối với sự phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh.

Sở TT&TT Hà Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)