Kon Tum quy hoạch lại báo chí in của tỉnh từ 2009

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 15/4/2009, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Bùi Đức Lợi đã ký văn bản số 47/BC-UBND gửi Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo thực trạng báo chí in và sắp xếp, quy hoạch báo chí in của tỉnh Kon Tum từ năm 2009, theo đó, đề nghị Bộ TT&TT cấp phép hoạt động báo chí in cho Báo Kon Tum và Tạp chí Văn Nghệ thuộc Hội VHNT tỉnh.


Ngày 15/4/2009, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Bùi Đức Lợi đã ký văn bản số 47/BC-UBND gửi Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo thực trạng báo chí in và sắp xếp, quy hoạch báo chí in của tỉnh Kon Tum từ năm 2009, theo đó, đề nghị Bộ TT&TT cấp phép hoạt động báo chí in cho Báo Kon Tum và Tạp chí Văn Nghệ thuộc Hội VHNT tỉnh.

Thực hiện Hướng dẫn số 4318/BTTTT-HD ngày 30/12/2008 của Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn công tác quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báo chí in toàn quốc từ năm 2009; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội nhà báo Việt Nam tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xây dựng báo cáo thực trạng về hoạt động báo chí in và Quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báo chí in trên địa bàn tỉnh từ năm 2009.

Giai đoạn từ năm 2001 đến nay, theo đề nghị của Ban chỉ đạo quy hoạch báo chí, Phát thanh truyền hình tỉnh Kon Tum, Bộ Văn hóa - Thông tin trước đây đã cấp phép hoạt động báo chí in cho 2 cơ quan của tỉnh, đó là Báo Kon Tum thuộc Tỉnh ủy và Tạp chí Văn hóa Kon Tum thuộc Sở Văn hóa - Thông tin (Từ tháng 12/2008 đổi tên là Tạp chí Văn hóa,Thể thao và Du lịch thuộc Sở VH,TT&DL ).

Đối với Báo Kon Tum - Tiếng nói của Đảng bộ, diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, thời gian qua, đội ngũ phóng viên, biên tập viên dần được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Đã tăng kỳ xuất bản từ ban đầu 1 tuần/số lên 3 số/tuần. Tháng 3/2009, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Sở TT&TT và các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát toàn diện nhu cầu và hiệu quả xã hội của Báo Kon Tum để tham mưu cho Tỉnh ủy Kon Tum, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông cho tăng kỳ xuất bản lên 2 ngày/số để đáp ứng yêu cầu của độc giả, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của báo.

Tạp chí VH,TT&DL được cấp phép hoạt động báo chí từ năm 2002, tuy nhiên đến năm 2006 Sở Văn hóa và Thông tin mới có Quyết định thành lập Tạp chí và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Tạp chí, nhưng chỉ là hoạt động kiêm nhiệm. Tạp chí không có trụ sở, tài khoản riêng, các chức danh lãnh đạo Tạp chí kiêm nhiệm nên không được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định . Từ năm 2007 trở về trước Tạp chí có 6 Nhà báo, nhưng 4 đồng chí đã chuyển công tác. Từ năm 2008, Tạp chí không duy trì được xuất bản định kỳ 03 tháng/số theo Giấy phép hoạt động và không bổ nhiệm được chức danh Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập theo Luật Báo chí.

Căn cứ Văn bản số 4318/BTTTT-HD ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn công tác quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báo chí in toàn quốc; sau khi tổ chức rà soát, đánh giá, UBND tỉnh Kon Tum thống nhất quy hoạch, sắp xếp lại báo chí in của tỉnh Kon Tum từ năm 2009 đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, gồm Báo Kon Tum (cơ quan chủ quản là Tỉnh ủy Kon Tum), trong đó có một ấn phẩm phụ là tờ Báo ảnh các thứ tiếng dân tộc thiểu số và Tạp chí Văn nghệ Kon Tum (cơ quan chủ quản là Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Kon Tum)./.

Tôn Bảo - Sở TT&TT Kon Tum

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)