Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh họp giao ban báo chí tháng 4/2009

(Mic.gov.vn) - 

Chiều 13/4/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Tây Ninh tổ chức họp giao ban báo chí tháng 4/2009. Tham dự buổi họp là lãnh đạo Báo Tây Ninh, Đài PT – TH Tây Ninh, Tạp chí Văn nghệ, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Tây Ninh, thường trú Báo Nhân dân, chi nhánh Truyền hình Cáp SCTV, Ban Biên tập các bản tin: Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn Tây Ninh; Ban biên tập Website Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh.


Thực hiện Quyết định số 3411 – QĐ/TU ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Tỉnh ủy về Ban hành Quy định phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo và các cơ quan Đảng, Nhà nước trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, chiều 13/4/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Tây Ninh tổ chức họp giao ban báo chí tháng 4/2009. Tham dự buổi họp là lãnh đạo Báo Tây Ninh, Đài PT – TH Tây Ninh, Tạp chí Văn nghệ, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Tây Ninh, thường trú Báo Nhân dân, chi nhánh Truyền hình Cáp SCTV, Ban Biên tập các bản tin: Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn Tây Ninh; Ban biên tập Website Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh.

Qua báo cáo tổng hợp công tác quản lý Nhà nước về báo chí tháng 3/2009, bà Trần Kim Thanh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí thời gian qua đã phản ánh nhiều hoạt động, phong trào của tỉnh trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - trật tự, an toàn xã hội…nhanh chóng, kịp thời đến với người dân đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thời gian tới như: Xây dựng chuyên đề Học tập và Làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh; chuyên mục Thi đua ái quốc; theo dõi việc hỗ trợ kích cầu cho nông dân bị thiệt hại do mưa trái mùa; diễn biến tình trạng chặt cây cao su trồng trên đất lâm nghiệp; tình trạng học sinh bỏ học; việc đưa cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở phát trên chương trình quảng cáo là chưa phù hợp; Chi nhánh Truyền hình Cáp SCTV nên có một chuyên mục trao đổi với người dân, tiếp cận với họ và đồng thời khắc phục tình trạng mất tín hiệu và hình ảnh chưa rõ nét,…

Bên cạnh đó, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã nêu nhiều ý kiến, những khó khăn vướng mắc trong công tác tuyên truyền như: Báo điện tử Tây Ninh Online cập nhật thông tin chậm, phần lớn chuyển thông tin từ báo in sang báo điện tử do chưa được duyệt kinh phí để trả nhuận bút tin, bài cho người thực hiện; Về đài PT – TH Tây Ninh, do tình hình máy móc lạc hậu, dễ hư hỏng nên ảnh hưởng đến chất lượng phát song của chương trình, hiện tại, Đài phải mượn máy phát của Đài khác để phát hình ảnh cho rõ nét,… các cơ quan báo chí cũng đề nghị các cơ quan, ban ngành cần tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên, biên tập viên tác nghiệp.

Qua những ý kiến, đề xuất trong cuộc họp, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông sẽ báo cáo tình hình khó khăn của các cơ quan báo chí đến UBND tỉnh, đồng thời tổ chức các cuộc họp giao ban báo chí hàng tháng để đưa vấn đề thông tin chính xác định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Tấn Dũng (BCXB – Sở TT&TT Tây Ninh)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)