Phú Yên: Kiểm tra việc cấp phát báo miễn phí trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên cùng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên tổ chức đợt kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 975/QĐ-TTg của Chính phủ về việc cấp phát báo miễn phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên thực hiện trong năm 2008 và quí 1/2009.


Vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên cùng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên tổ chức đợt kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 975/QĐ-TTg của Chính phủ về việc cấp phát báo miễn phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên thực hiện trong năm 2008 và quí 1/2009.

Qua kiểm tra huyện Đồng Xuân, Sông Hinh và Bưu Điện tỉnh, Đoàn kiểm tra thấy rằng, nhìn chung việc cấp phát báo miễn phí ở các nơi này thực hiện tốt, đúng qui định, đúng số lượng, đúng người nhận.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở một số thiếu sót cần phải khắc phục như: khi giao báo phải cập nhật sổ sách, có ký nhận, thể hiện số lượng rõ ràng; Cần phải phối hợp chặt chẽ với các trường tiểu học và trường PTCS thuộc vùng sâu vùng xa nhằm tránh trường hợp có nơi thiếu và nơi thừa khi cấp phát báo miễn phí. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra cũng góp ý cho rằng vào đầu năm học, Bưu điện tỉnh hoặc Bưu điện huyện làm công văn gửi về Sở Giáo dục hoặc phòng giáo dục hoặc các trường học ở các địa phương đang thực hiện cấp phát báo miễn phí đúng theo Quyết định 975/QĐ-TTg…

Lê Thị Thùy Dung - Sở TT&TT Phú Yên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)