UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 03/4/2009, đồng chí Nguyễn Đức Cường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông. Dự phiên làm việc về phía sở Thông tin và Truyền thông có đồng chí Trần Phương Nam, Giám đốc Sở, các phó giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Cùng dự làm việc có các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch & Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Khoa học & Công nghệ, Đài PTTH, Báo Quảng Trị.


Chiều ngày 03/4/2009, đồng chí Nguyễn Đức Cường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông. Dự phiên làm việc về phía sở Thông tin và Truyền thông có đồng chí Trần Phương Nam, Giám đốc Sở, các phó giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Cùng dự làm việc có các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch & Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Khoa học & Công nghệ, Đài PTTH, Báo Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, đ/c Trần Phương Nam - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo tình hình hoạt động của Sở từ khi thành lập đến nay. Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị mới thành lập nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức thuộc Sở, nên đã sớm ổn định tổ chức bộ máy, tiếp nhận và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành trên địa bàn. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh nhiều văn bản để chỉ đạo quản lý ngành một cách hiệu quả. Đặc biệt tuy Sở mới thành lập, nhưng đã chủ động xây dựng ngay quy hoạch CNTT và BCVT; đã tham mưu cho Tỉnh uỷ ra Nghị quyết số 08/2007/NQ-TU về phát triển CNTT và BCVT giai đoạn 2008-2015, có định hướng đến 2020. Trên cơ sở đó, Sở TT&TT đã chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động kinh doanh, dịch vụ, quản lý chất lượng, phòng chống tội phạm theo quy định của Nhà nước và Quy hoạch của ngành. Đối với lĩnh vực CNTT, Sở TT&TT đã tham mưu tốt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin nhằm chỉ đạo hướng dẫn việc triển khai các dự án CNTT của các Sở, ban, ngành. Đến nay, 22 Sở ban, ngành và 9 huyện, thị xã đã có mạng LAN và kết nối Internet băng thông rộng(ADSL). Trong công tác quản lý Báo chí và Xuất bản, Sở TT&TT đã chú trọng duy trì thường xuyên giao ban báo chí hàng tháng, hàng quý với cơ quan báo chí và với các cơ quan chủ quản nên đã định hướng và xử lý thông tin chính xác. Đồng thời, cung cấp phục vụ cho lãnh đạo tỉnh xử lý kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra, thẩm định cũng được Sở TT&TT tổ chức kịp thời, đảm bảo quy trình và đúng thẩm quyền theo quy định của Nhà nước.

Kết luận phiên làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Cường đã biểu dương sự cố gắng nỗ lực của lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Sở Thông tin và Truyền thông. Đối với những đề xuất của lãnh đạo Sở, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhất trí giao Sở kế hoạch và Đầu tư cân đối bố trí nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2010 để Sở TT&TT triển khai xây dựng trụ sở; giao Sở Nội vụ trình UBND tỉnh để báo cáo với HĐND tỉnh bố trí 2 biên chế trong nguồn dự phòng bổ sung cho Sở TT&TT; đồng thời cân đối bổ sung biên chế hành chính cho Sở TT&TT vào năm 2010 và rà soát lại biên chế tại các phòng VHTT tại huyện, thị xã để có báo cáo đề xuất với UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo UBND các huyện điều chỉnh lại cán bộ phù hợp số lượng, chuyên ngành đáp ứng công việc được giao. Giao Sở TT&TT làm việc với Sở Tài chính để đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các hoạt động sự nghiệp của ngành và mua trang thiết bị làm việc cho cán bộ mới chuyển đến. Giao Sở TT&TT triển khai quy hoạch báo in, phát thanh- truyền hình, xuất bản-in- phát hành theo quy hoạch chung được phê duyệt, đúng với quy định hiện hành. Kiện toàn BCĐ CNTT theo hướng mở rộng thành phần nhưng thu hẹp Thường trực BCĐ, chỉ lựa những cơ quan chủ chốt nhất. Giao cho Văn phòng UBND tỉnh sà soát Chỉ thị về ứng dụng CNTT, Đề án Cổng Giao dịch điện tử của tỉnh do Sở TT&TT tham mưu sớm trình UBND tỉnh ban hành triển khai thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở khoa học& Công nghệ để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp cho phù hợp, tránh chồng chéo. Giao Sở TT&TT phối hợp với sở Xây dựng xây dựng quy chế về xây dựng trạm BTS, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển mở rộng vùng phủ sóng đúng với quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Huyền – Sở TT&TT Quảng Trị

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)