Lào Cai: Phối hợp bảo đảm an ninh thông tin và truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 3/4, Sở Thông tin & Truyền thông Lào Cai và Công an tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trên lĩnh vực thông tin và truyền thông. Quy chế phối hợp hoạt động bao gồm một số nội dung: Phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh thông tin và truyền thông; Phối hợp trao đổi thông tin; phối hợp thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật; phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị cơ sở; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên lĩnh vực thông tin truyền thông…


Sáng 3/4, Sở Thông tin & Truyền thông Lào Cai và Công an tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trên lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quy chế phối hợp hoạt động bao gồm một số nội dung: Phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh thông tin và truyền thông; Phối hợp trao đổi thông tin; phối hợp thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật; phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị cơ sở; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên lĩnh vực thông tin truyền thông…

Quy chế cũng quy định rõ, hai cơ quan sẽ tổ chức luân phiên giao ban định kỳ 6 tháng một lần vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm để đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng công tác phối hợp. Ngoài việc tổ chức giao ban định kỳ, lãnh đạo hai cơ quan có thể thống nhất tổ chức họp giao ban đột xuất để kịp thời giải quyết các phát sinh trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo 2 cơ quan đều cho rằng: việc đảm bảo an ninh thông tin là một nhiệm vụ hết sức phức tạp, việc ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trên lĩnh vực thông tin và truyền thông giữa sở TT&TT và Công an tỉnh đánh dấu sự phối kết hợp của hai cơ quan ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu.

Quy chế phối hợp sẽ tạo điều kiện cho các phòng chức năng giữa các cơ quan thêm chặt chẽ, thuận lợi, tạo điều kiện cho công tác đảm bảo an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn.

Sở TT&TT Lào Cai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)