Kon Tum: Hội nghị triển khai hệ thống thư điện tử

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chỉ thị số 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, ngày 18/03/2009 UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định số 22/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 31/03/2009, tại thị xã Kon Tum, Sở Thông tin - Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai hệ thống thư điện tử của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông chủ trì Hội nghị với sự tham gia của đại diện các Sở ban ngành, chuyên viên CNTT thuộc UBND các huyện, thị xã.


Thực hiện chỉ thị số 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, ngày 18/03/2009 UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định số 22/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 31/03/2009, tại thị xã Kon Tum, Sở Thông tin - Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai hệ thống thư điện tử của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông chủ trì Hội nghị với sự tham gia của đại diện các Sở ban ngành, chuyên viên CNTT thuộc UBND các huyện, thị xã.

Việc sử dụng địa chỉ thư điện tử (email) để trao đổi công văn giữa các cơ quan nhà nước là thiết thực trong việc hiện đại hóa nền hành chính, trước mắt vẫn song hành với việc gửi công văn theo đường truyền thống đến hết tháng 5/2009. Để thực hiện Hệ thống thư điện tử, mỗi đơn vị phải lập sổ theo dõi lưu lượng công văn để có cơ sở đánh giá kết quả tình hình thực hiện và khắc phục các sự cố. Sau thời gian thử nghiệm (hết ngày 31/5/2009) các cơ quan Nhà nước của tỉnh sẽ chỉ dùng địa chỉ thư điện tử để trao đổi công văn, không gửi qua đường truyền thống ngoại trừ các văn bản có quy định riêng. Do đó, các đơn vị phải tổ chức quản lý, lưu trữ, khai thác tài khoản email của đơn vị mình thật nghiêm chỉnh để tránh việc thất thoát, nhầm lẫn.

Kết thúc hội nghị, Sở Thông tin & Truyền thông đã bàn giao địa chỉ email và mật khẩu truy cập cho đại diện các đơn vị tiếp nhận.

Minh Hoàng - Tôn Bảo (Sở TT&TT Kon Tum)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)