Sở TT & TT An Giang tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2009

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 31/3/2009, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2008 và triển khai phương hướng nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2009.


Ngày 31/3/2009, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2008 và triển khai phương hướng nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2009.

Trong năm 2008, Sở TT&TT đã thực hiện một cách đồng bộ và quản lý có hiệu quả đối với những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở, chủ động xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các chính sách, cơ chế, quy hoạch, kế hoạch các lĩnh vực quản lý nhà nước. Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã thu được nhiều kết quả tốt, việc đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng được Sở quan tâm chú trọng.

Kết quả thi đua năm 2008, Sở được UBND tỉnh tặng bằng khen; Thanh tra sở được Bộ TT&TT tặng bằng khen; Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2008; 100% công đoàn viên (đủ điều kiện về thời gian) đạt danh hiệu cán bộ, công đoàn viên xuất sắc; 02 cán bộ công đoàn, công đoàn viên được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen; 03 công đoàn viên được xét tặng kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” năm 2008.

Hội nghị cũng đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2009, cụ thể: phát huy hiệu quả cổng thông tin điện tử (portal) của tỉnh, tích hợp các thông tin của tỉnh; triển khai thực hiện hoàn thành tốt các dự án ứng dụng CNTT do Sở TTTT làm chủ đầu tư; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan trong tỉnh triển khai các ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; đảm bảo từng bước hệ thống chỉ đạo điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ Chủ tịch UBND tỉnh đến các sở, ban ngành, UBND cấp huyện; tổ chức triển khai tốt kế hoạch phát động thi đua ứng dụng CNTT trong CQNN vào cải cách hành chính năm 2009; triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển hệ thống đài truyền thanh cơ sở đến 2010 và một số định hướng đến 2015; Kế hoạch hiện hóa dịch vụ bưu chính, viễn thông, phát thanh truyền hình phục vụ phát triển KTXH vùng biên giới 2009-2010; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng thông tin; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp BCVT trên địa bàn triển khai đầu tư hạ tầng để phát triển nhanh các dịch vụ BCVT; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đầu tư bằng nguồn vốn cho vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích; thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất; phối hợp thanh tra với các cơ quan hữu quan trong các lĩnh vực.

Một số chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2009 đã được Hội nghị thông qua là: 100% CBCC đều được kết nạp vào tổ chức Công đoàn; thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; 100% công đoàn viên đạt danh hiệu cán bộ, công đoàn viên xuất sắc; cơ quan hỗ trợ, công đoàn tổ chức cho CBCC, đoàn viên cơ quan đi tham quan, nghỉ mát trong năm 2009; có từ 05 đoàn viên trở lên được giới thiệu cho chi bộ xem xét phát triển Đảng; có biện pháp tiết kiệm để phấn đấu đảm bảo tăng thu nhập cho CBCC cơ quan; công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2009, và được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen cơ quan được tặng Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bằng khen của UBND tỉnh An Giang.

Hoàng Vũ – Sở TT&TT An Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)