Giải quyết thủ tục hành chính “một cửa” tại Sở TT&TT Ninh Thuận

(Mic.gov.vn) - 

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định ban hành Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Thông tin và Truyền thông. Theo đó, các thủ tục giải quyết một cửa gồm các thủ tục cấp giấy phép trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và thủ tục giải quyết khiếu nại được hướng dẫn chi tiết gồm: 1. Cơ sở pháp lý; 2. Thẩm quyền giải quyết; 3. Hồ sơ; 4. Quy trình và thời gian giải quyết; 5. Lệ phí.


UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định ban hành Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Thông tin và Truyền thông. Theo đó, các thủ tục giải quyết một cửa gồm các thủ tục cấp giấy phép trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và thủ tục giải quyết khiếu nại được hướng dẫn chi tiết gồm: 1. Cơ sở pháp lý; 2. Thẩm quyền giải quyết; 3. Hồ sơ; 4. Quy trình và thời gian giải quyết; 5. Lệ phí. Kèm theo đó là các mẫu tờ khai có liên quan trong việc thực hiện.

Sở TT&TT Ninh Thuận phải công khai các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

P.B

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)