Thanh Hóa: Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá vừa tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông cho các phòng Văn hoá thông tin cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Hội nghị tập huấn lần này nhằm trang bị những kiến thức về quản lý nhà nướctrong lĩnh vựcbưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bảncho đội ngũcán bộ quản lýchuyên ngành thông tin và truyền thông của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.


Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá vừa tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông cho các phòng Văn hoá thông tin cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Hội nghị tập huấn lần này nhằm trang bị những kiến thức về quản lý nhà nướctrong lĩnh vựcbưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bảncho đội ngũcán bộ quản lýchuyên ngành thông tin và truyền thông của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Hội nghị đã cung cấp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành cho các Phòng Văn hoá thông tin cấp huyện và chuyển tải tóm tắt nội dung công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, công tác thanh tra, kiểm tra. Chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: Phổ biến Quyết định số 2277/2008/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về Quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Một số nội dung chính lĩnh vực Ngành thông tin và Truyền thông trong các chiến lược và quy hoạch; Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra lĩnh vực bưu chính, chuyển phát; Thanh tra tần số các doanh nghiệp viễn thông và Đài phát thanh truyền hình; Thanh tra việc sử dụng thiết bị phát sóng của các mạng dùng riêng, Thanh tra việc đăng ký, thực hiện kế hoạch, xây dựng, lắp đặt các trạm BTS; Hướng dẫn cách truy cập và khai thác thông tin thông qua Internet…

Hội nghị cũng đã giành thời gian để giải đáp những vướng mắc của các đại biểu về những lĩnh vực đã được tập huấn. Hầu hết các đại biểu đều cho rằng nhiệm vụ quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông ở cấp huyện là tương đối nặng nề, nhiệm vụ tăng mà biên chế chưa tăng, trong khi đó lực lượng cán bộ tác nghiệp vừa thiếu vừa hạn chế về chuyên môn vì vậy chưa đáp ứng được nhiệm vụ mới. Vì vậy, trong khi thực hiện nhiệm vụ mới rất cần có sự hỗ trợ tích cực từ phía chuyên môn của Sở.

Kết thúc buổi tập huấn, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định: thời gian tới Sở sẽ hỗ trợ cấp huyện thiết thực bằng nhiều biện pháp như hướng dẫn cách làm, thông qua các đợt kiểm tra, đặc biệt tăng cường giúp đỡ cấp huyện trong việc thanh tra các lĩnh vực quản lý tại địa phương… để nâng cao vị thế của ngành, phát triển ngành ở cơ sở và qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ của Sở.

Lê Thị Kim - Sở TT&TT Thanh Hoá

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)