Hội nghị cán bộ công chức năm 2009 Sở TT&TT tỉnh Đồng Nai

(Mic.gov.vn) - 

Nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2008, thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2009, chiều ngày 26/3/2009 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2009 với sự tham dự của lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở.


Nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2008, thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2009, chiều ngày 26/3/2009 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2009 với sự tham dự của lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2008 và chương trình công tác 2009; báo cáo việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2008, kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2009; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; công khai tài chính năm 2008. Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2008 và phát động thi đua năm 2009.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng – Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc thường trực đã phát biểu và cho ý kiến chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2009 trong đó chú trọng công tác rà soát, sắp xếp tổ chức nhân sự cho phù hợp với cơ cấu mới đảm bảo phát huy năng lực của Cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Xây dựng và hoàn thiện quy chế, quy định nội bộ; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Phối hợp Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc vận động cán bộ công chức, Đoàn viên Công đoàn, Đoàn viên Thanh niên thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông năm 2009, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển ngành mà Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao, thể hiện được vai trò của ngành thông tin truyền thông đối với phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 21/01/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) về mục tiêu nhiệm vụ 2009, đồng thời tạo lập nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Sở trong những năm tiếp theo.

Nguyễn Hương – Sở TT & TT Đồng Nai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)