Đắk Lắk: Hội nghị giao ban báo chí tháng 03-2009

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 26/03/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức họp giao ban báo chí định kỳ tháng 03/2009 để đánh giá kết quả hoạt động báo chí trong tháng và triển khai định hướng thông tin tuyên truyền tháng tới. Tham dự hội nghị có Đồng chí Đinh Văn Khiết - Phó chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn và một số cơ quan hữu quan.


Sáng ngày 26/03/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức họp giao ban báo chí định kỳ tháng 03/2009 để đánh giá kết quả hoạt động báo chí trong tháng và triển khai định hướng thông tin tuyên truyền tháng tới. Tham dự hội nghị có Đồng chí Đinh Văn Khiết - Phó chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn và một số cơ quan hữu quan.

Trong tháng, báo chí trên đại bàn đã đảm bảo tốt công tác tuyên truyền, đúng định hướng, thông tin kịp thời những chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Văn Khiết – Phó chủ tịch tỉnh đánh giá cao kết quả cuộc họp giao ban báo chí nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan báo chí nắm bắt kịp thời định hướng tuyên truyền của tỉnh và nâng cao chất lượng họat động báo chí theo đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định của pháp luật về Báo chí. Đồng thời, Phó Chủ tịch tỉnh cũng biểu dương các cơ quan báo, đài trong tỉnh tháng qua đã thực hiện tốt chức năng thông tin tuyên truyền, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin và giải trí của quần chúng nhân dân.

Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí đã phát biểu ý kiến về công tác quản lý báo chí, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động báo chí trên địa bàn. Hội nghị cũng thống nhất nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng tới, báo chí cần tập trung thông tin phản ánh các chủ đề trọng tâm như: Các Cơ quan báo chí tiếp tục tuyên tuyền về các biện pháp điều hành của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội về tăng trưởng bền vững; tuyên truyền, phản ánh sự chỉ đạo, điều hành về kinh tế- xã hội của tỉnh trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương; đề nghị các báo, đài tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009; Kỷ niệm ngày 30/4 Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước; tuyên truyền về sự kiện ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Đắk Lắk; tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an tòan giao thông…

Thiên Trang – Sở TT&TT Đắk Lắk

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)