Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn chuyển giao phần mềm mã nguồn mở

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 20/3/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn chuyển giao phần mềm mã nguồn mở để hướng dẫn cài đặt và sử dụng các phần mềm nguồn mở tới các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đến dự hội nghị có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cán bộ phụ trách về CNTT của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã của tỉnh và Đài PT-TH.


Ngày 20/3/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn chuyển giao phần mềm mã nguồn mở để hướng dẫn cài đặt và sử dụng các phần mềm nguồn mở tới các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đến dự hội nghị có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cán bộ phụ trách về CNTT của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã của tỉnh và Đài PT-TH.

Các phần mềm nguồn mở được triển khai bao gồm: văn phòng OpenOffice, thư điện tử trên máy trạm Mozilla ThunderBird, trình duyệt web Mozilla FireFox và bộ gõ tiếng Việt Unikey.

Qua hội nghị này, Sở TT&TT sẽ hợp tác chặt chẽ với các đơn vị triển khai để sử dụng PMNM một cách hiệu quả nhất, cùng thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngọc Hường - Sở TT&TT Bắc Kạn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)