Đoàn khảo sát Ban VH-XH thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh Long An làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua, Đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội thuộc HĐND tỉnh Long An do đồng chí Cao Văn Sậy -Trưởng đoàn đã đến làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình quản lý dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh. Đến dự buổi làm việc còn có đồng chí Võ Trường Kỳ - Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí thành viên Ban VH-XH HĐND tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an Long An (Phòng PA 25) và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An.


Vừa qua, Đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội thuộc HĐND tỉnh Long An do đồng chí Cao Văn Sậy -Trưởng đoàn đã đến làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình quản lý dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh. Đến dự buổi làm việc còn có đồng chí Võ Trường Kỳ - Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí thành viên Ban VH-XH HĐND tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an Long An (Phòng PA 25) và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An.

Tại buổi làm việc, Đ/c Lê Văn Bích - Giám Đốc Sở TT&TT đã báo cáo với Đoàn khảo sát về công tác triển khai, thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực Internet và trò chơi trực tuyến trên địa bàn tỉnh, nêu rõ thực trạng quản lý loại hình hoạt động này. Hiện nay, toàn tỉnh có 02 Doanh nghiệp (Bưu điện Long An - VNPT và Tổng Công ty viễn thông Quân đội -Viettel Chi nhánh kinh doanh tại Long An) cung cấp dịch vụ Internet với hơn 100 Đại lý hoạt động Internet.

Công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động Internet được duy trì thường xuyên. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung chức năng thanh tra, kiểm tra lĩnh vực hoạt động Internet vào Quy chế hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành (Đội 814 tỉnh) và kế hoạch kiểm tra lĩnh vực Internet và trò chơi trực tuyến đã được lồng ghép vào chung với kế hoạch kiểm tra của Đội 814 tỉnh và được duy trì thực hiện hàng tháng. Sau khi Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử có hiệu lực thi hành thay thế Nghị định 55/CP, công tác thanh, kiểm tra về hoạt động lĩnh vực Internet gặp nhiều khó khăn vì Nghị định 97 lúc đó chưa có quy định hướng dẫn chi tiết về quản lý đại lý Internet và các chế tài xử lý. Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định giờ mở cửa, giờ đóng cửa các đại lý Internet ở trên địa bàn tỉnh và chủ động ban hành các công văn hướng dẫn các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm các đại lý Internet theo đúng quy định của Pháp luật để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý.

Sau khi Sở TT&TT giải trình về những vấn đề chất vấn của các thành viên trong đoàn khảo sát, đồng chí Cao Văn Sậy thay mặt Đoàn khảo sát kết luận một số vấn đề sau:

1.Trong điều kiện Sở TT&TT mới thành lập, hoạt động còn gặp nhiều khó khăn nhất là về cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện, nguồn nhân lực còn mới, chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước; nhưng Sở TT&TT đã tích cực, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các văn bản pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Internet; đồng thời chủ động triển khai các văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, đại lý Internet trên địa bàn nắm bắt, thực hiện và tuân thủ trong quá trình hoạt động dịch vụ Internet; Chủ động, linh hoạt trong việc tham mưu UBND tỉnh đưa nội dung công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động dịch vụ Internet vào Quy chế hoạt động của Đội 814 tỉnh và được duy trì thường xuyên. Đây là cơ chế phối hợp liên ngành cần được phát huy tốt trong thời gian sắp tới.

2. Sở TTTT cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động tham mưu, đề xuất Bộ TT&TT và UBND tỉnh về những chủ trương, giải pháp quản lý nghiêm các hoạt động dịch vụ Internet, trò chơi trực tuyến (online Games) ở trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành. Trước mắt phối hợp với các sở ngành chức năng thường xuyên làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt đối với thanh thiếu niên lứa tuổi học sinh thấy được mặt tích cực và tiêu cực trong việc sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến. Đồng thời tuyên truyền vận động thực hiện đồng bộ ba môi trường giáo dục: “nhà trường, gia đình và xã hội” nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc trẻ em, học sinh quá ham mê vào các trò chơi trực tuyến và các dịch vụ Internet gây bức xúc cho xã hội hiện nay.

3. Đoàn khảo sát sẽ có trách nhiệm đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng phối hợp các cấp, các ngành, đoàn thể tham mưu Đề án quản lý dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tiêu cực trong hoạt động này trên địa bàn tỉnh để HĐND tỉnh xem xét quyết định trong thời gian tới.

Phòng Thanh Tra & BC-XB (Sở TT&TT Long An)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)