Sở TT và TT Lào Cai giao ban với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 25/3, Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai đã tổ chức hội nghị giao ban với các doanh nghiệp BCVT trên địa bàn tỉnh kỳ I năm 2009. Đồng chí Hà Văn Thắng, Phó giám đốc sở chủ trì hội nghị.


Sáng ngày 25/3, Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai đã tổ chức hội nghị giao ban với các doanh nghiệp BCVT trên địa bàn tỉnh kỳ I năm 2009. Đồng chí Hà Văn Thắng, Phó giám đốc sở chủ trì hội nghị.

Báo cáo đánh giá, năm 2008, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát và suy thoái kinh tế song các doanh nghiệp BCVT vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng. Tổng doanh thu phát sinh BCVT ước đạt 248 tỷ đồng, trong đó: doanh thu từ các dịch vụ Bưu chính – Phát hành báo chí đạt 7,3 tỷ đồng; dịch vụ viễn thông và Internet đạt 240,7 tỷ đồng. Mức doanh thu trong toàn ngành thông tin truyền thông tỉnh Lào Cai năm 2008 so với năm 2007 là 78%.

Về mạng lưới Bưu chính, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 245 điểm cung cấp dịch vụ Bưu chính, 126/144 xã có điểm BĐVH và 94/164 xã, phường, thị trấn và 100% huyện, thành phố có báo đến trong ngày. Bán kính phục vụ là 2,7km/1điểm phục vụ.

Mạng lưới viễn thông và internet có bước phát triển đáng khích lệ. Tính đến cuối năm 2008, toàn tỉnh có 192 trạm phát sóng thông tin di động, có trên 273 nghìn thuê bao điện thoại các loại, đạt mật độ 48, 25 máy/100 dân. Năm 2008 phát triển mới được gần 15 nghìn thuê bao internet, trong đó có gần 7 nghìn thuê bao internet tốc độ cao ADSL và gần 6 nghìn thuê bao truy cập internet gián tiếp (Dial up) quy đổi. Mật độ thuê bao internet đạt 2,34/100 dân.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp BCVT đã nêu một số khó khăn đề nghị cơ quan quản lý nhà nước tháo gỡ. Trong đó tập trung chủ yếu vào các vấn đề, dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông giữa các doanh nghiệp; đề nghị giãn tiến độ ngầm hoá các tuyến cáp; có biện pháp can thiệp giúp doanh nghiệp thu các nợ đọng cước viễn thông của các cơ quan, tổ chức; đề nghị có các biện pháp kịp thời để duy trì các điểm văn hoá xã;… Đáng chú ý, đại diện Viễn thông Lào Cai đề nghị sở có biện pháp để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông thực hiện mở các dịch vụ giá trị gia tăng và làm rõ chính sách hỗ trợ khách hàng của các doanh nghiệp nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Thắng đánh giá cao nỗ lực hoạt động kinh doanh và việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp BCVT trong thời gian qua. Về các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, những vấn đề nằm trong quyền hạn của sở giao cho các phòng chuyên môn nghiên cứu giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Các đề xuất, kiến nghị nằm ngoài quyền hạn của sở, sở sẽ sớm báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông để có hướng giải quyết sớm nhất.

Đồng chí Phó Giám đốc sở nhấn mạnh rằng, sở Thông tin và Truyền thông sẽ sát cánh và tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đề án phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Sở TT&TT Lào Cai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)