Triển khai công tác tuyên truyền cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Sóc Trăng năm 2009

(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 20/3/2009, tại Sở TT&TT đã diễn ra Hội nghị Triển khai công tác tuyên truyền cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ diễn ra ngày 01/4/2009 của tỉnh Sóc Trăng.


Chiều ngày 20/3/2009, tại Sở TT&TT đã diễn ra Hội nghị Triển khai công tác tuyên truyền cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ diễn ra ngày 01/4/2009 của tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, công tác tuyên truyền sẽ được diễn ra trong 3 đợt: đợt 1 từ ngày 23/3 đến ngày 24/3/2009; đợt 2 từ 25/3 đến 31/3/2009 và đợt 3 từ 1/4 đến hết ngày 15/4/2009. Hình thức tuyên truyền chủ yếu sử dụng các xe thông tin lưu động chạy trên các tuyến đường, treo băng rôn, khẩu hiệu, loa phóng thanh tại các trụ sở chính quyền, nơi công cộng…

Đây là đợt tuyên truyền cao điểm cho cuộc Tổng điều tra nhằm mục đích làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Thùy Trang (Sở TT&TT Sóc Trăng)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)