Sở TT&TT Phú Thọ: Tập huấn công tác quản lý nhà nước ngành TT&TT cho UBND cấp huyện

(Mic.gov.vn) - 

Trong hai ngày 18, 19/3/2009, Sở TT&TT Phú Thọ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước (QLNN) ngành TT&TT cho đại diện lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện.


Trong hai ngày 18, 19/3/2009, Sở TT&TT Phú Thọ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước (QLNN) ngành TT&TT cho đại diện lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đi sâu, tìm hiểu những kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trên từng lĩnh vực QLNN ngành TT&TT như: Công nghệ thông tin, Bưu chính Viễn thông, quản lý báo chí xuất bản và công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động TT&TT ở cấp huyện.

Với những kiến thức QLNN về TT&TT đã được trang bị, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, trao đổi các vấn đề còn vướng mắc nhằm tìm ra hướng giải quyết hợp lý trong quá trình triển khai ở cơ sở.

Thành công của Hội nghị sẽ đem lại hiệu quả thiết thực trong việc tăng cường công tác QLNN về TT&TT trên địa bàn tỉnh.

Hà Thảo – Sở TT&TT Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)