Kiểm tra các trạm thu phát sóng di động mạng Viettel trên địa bàn Đồng Hới

(Mic.gov.vn) - 

Để từng bước khắc phục những tồn tại, nắm bắt lại tình hình phát triển của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố, hiện trạng mạng lưới và vấn đề phát triển các trạm gốc thu phát sóng thông tin di động (BTS), thúc đẩy sự phát triển bền vững, khai thác có hiệu quả hạ tầng viễn thông nói chung và các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) nói riêng, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị.


Để từng bước khắc phục những tồn tại, nắm bắt lại tình hình phát triển của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố, hiện trạng mạng lưới và vấn đề phát triển các trạm gốc thu phát sóng thông tin di động (BTS), thúc đẩy sự phát triển bền vững, khai thác có hiệu quả hạ tầng viễn thông nói chung và các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) nói riêng, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Trong các ngày từ 26/02 đến 03/03/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình chủ trì đã phối hợp với Sở Xây dựng, Phòng Quản Lý Đô thị, Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Đồng Hới, tiến hành khảo sát, thẩm tra mạng lưới, từ đó tham mưu xây dựng quy hoạch chi tiết vị trí xây dựng các trạm BTS của mạng Viettel trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Qua kiểm tra 23 trạm đã xây dựng và 24 trạm mạng Viettel dự kiến xây dựng trong năm 2009, đa phần các công trình trạm BTS đã, đang và dự kiến xây dựng đều chưa có giấy phép xây dựng và các thủ tục, giấy tờ liên quan đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về kỹ thuật, môi trường... Đoàn công tác đã lập biên bản yêu cầu tháo dỡ tất cả những công trình trạm BTS xây dựng vi phạm quy định 81/UBND của UBND tỉnh Quảng Bình. Một số trạm vi phạm khu vực tĩnh không của sân bay Đồng Hới hoặc có sự tranh chấp, khiếu kiện của nhân dân địa phương, đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư phải làm việc xin ý kiến của Cục hàng không dân dụng Việt Nam trong thời gian 1 tháng và lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân khu vực xây dựng trạm.

Qua kiểm tra đoàn cũng đã phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc hơn việc tuân thủ pháp luật về bưu chính, viễn thông; Chỉ thị về quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông số 04/2008/CT-BTTTT, của Bộ Thông tin và Truyền thông; Công văn 81/UBND của UBND tỉnh Quảng Bình về xây dựng hạ tầng trạm BTS trên địa bàn tỉnh, thực hiện đúng quy trình, thủ tục về giấy phép xây dựng, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, vi phạm. Nhằm dần đưa hoạt động phát triển hạ tầng viễn thông nói chung và vấn đề xây dựng các trạm thu phát sóng di động hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Xuân Hoàng (Phòng VH-TT TP. Đồng Hới )

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)