Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành

(Mic.gov.vn) - 

Trong Quí 01/2009, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Phòng PA17, Phòng PA25 – Công an tỉnh, tiến hành kiểm tra về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; điểm kinh doanh dịch vụ điện thoại – SIM di động trả trước, tần số vô tuyến điện và các cơ sở in trên địa bàn toàn tỉnh.


Trong Quí 01/2009, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Phòng PA17, Phòng PA25 – Công an tỉnh, tiến hành kiểm tra về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; điểm kinh doanh dịch vụ điện thoại – SIM di động trả trước, tần số vô tuyến điện và các cơ sở in trên địa bàn toàn tỉnh.

Đoàn tiến hành kiểm tra tại 96 điểm kinh doanh về lĩnh vực điện thoại - SIM di động trả trước, đại lý Internet, tần số vô tuyến điện và các cơ sở in. Đoàn đã phát hiện 39 trường hợp vi phạm hành chính, tạm giữ 15 CPU máy vi tính, 1220 SIM di động trả trước vi phạm và 07 máy bộ đàm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 83.350.000 đồng.

Các điểm kinh doanh điện thoại - SIM di động trả trước vi phạm chủ yếu về hành vi không thực hiện quy trình tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao theo quy định; Lưu giữ thông tin, hình ảnh có nội dung không lành mạnh trong máy tính tại cửa hàng kinh doanh điện thoại di động nhằm phát tán trong mạng điện thoại di động.

Các đại lý Internet vi phạm chủ yếu là để cho khách hàng truy nhập thông tin có nội dung không lành mạnh trên mạng thông tin máy tính tại cửa hành kinh doanh dịch vụ Internet; Lưu giữ thông tin, hình ảnh có nội dung không lành mạnh trong máy tính tại đại lý Internet.

Các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện vi phạm về sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện có công suất đến 50w không có giấy phép và phát sai tần số quy định trong giấy phép.

Đối với các cơ sở in, đoàn kiểm tra nhắc nhở yêu cầu các cơ sở thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Hoàng Thành (Thanh tra Sở TT&TT Vĩnh Long )

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)