Kiểm tra việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đợt 1 năm 2009

(Mic.gov.vn) - 

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, từ ngày 02-05/03/2009, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm kiểm soát Tần số vô tuyến điện Khu vực IV và Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch tại các đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.


Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, từ ngày 02-05/03/2009, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm kiểm soát Tần số vô tuyến điện Khu vực IV và Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch tại các đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đoàn thanh tra của Sở đã tiến hành kiểm tra tại 08 đơn vị, doanh nghiệp bao gồm: 05 Đài truyền thanh huyện, thị xã, thị trấn (thị xã Vị Thanh; huyện Vị Thủy; huyện Long Mỹ; thị trấn Ngã Sáu – huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A); Xí nghiệp đường Vị Thanh; Công ty TNHH thương mại Sài Gòn-Hậu Giang (Coop Mart Vị Thanh) và Điện lực Hậu Giang. Qua kiểm tra tại 08 đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, đa số chấp hành đúng quy định của Nhà nước về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện

Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt vẫn còn một vài trường hợp chấp hành chưa tốt theo quy định, còn vi phạm về sử dụng tần số, vượt mức công suất và chưa có giấy phép. Sau khi phát hiện các vi phạm trên, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tại chỗ và hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp những thủ tục, hồ sơ cần thiết, đồng thời đề nghị điều chỉnh ngay những sai sót trong thời gian ngắn nhất để thực hiện đúng quy định của Nhà nước trong việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện./.

Ái Phương – Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)