Hà Tĩnh: Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với Truyền hình cáp

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 10/3, Sở Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với Truyền hình cáp Hà Tĩnh về hoạt động truyền hình cáp trong thời gian qua và kế hoạch thời gian tới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, PA25 Công an tỉnh, Đài PTTH tỉnh, UBND thành phố Hà Tĩnh và Giám đốc Công ty Cổ phần đa truyền thông quốc tế.


Sáng ngày 10/3, Sở Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với Truyền hình cáp Hà Tĩnh về hoạt động truyền hình cáp trong thời gian qua và kế hoạch thời gian tới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, PA25 Công an tỉnh, Đài PTTH tỉnh, UBND thành phố Hà Tĩnh và Giám đốc Công ty Cổ phần đa truyền thông quốc tế.

Sau khi nghe báo cáo của Truyền hình cáp Hà Tĩnh, các đại biểu dự họp đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại của hoạt động truyền hình cáp thời gian qua đề nghị truyền hình cáp Hà Tĩnh khắc phục trong thời gian tới như: Chất lượng hình ảnh, âm thanh kém, tín hiệu thường xuyên bị nhiễu nhất là trong điều kiện thời tiết xấu; công tác chăm sóc khách hàng chưa được triển khai; một số kênh phát không có trong giấy phép, không có bản quyền, kênh nước ngoài chưa được biên tập, biên dịch tiếng việt; chưa có sự phối hợp hoạt động giữa Đài PTTH Tỉnh (cơ quan được cấp phép) với đơn vị thực hiện việc thu, phát các kênh truyền hình (Công ty đa truyền thông quốc tế).

Đồng chí Nguyễn Đình Phú - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã đánh giá cao việc Công ty Cổ phần đa truyền thông quốc tế và Đài PTTH Hà Tĩnh đầu tư triển khai cung cấp dịch vụ truyền hình cáp trên địa bàn và đã đáp ứng được nhu cầu thông tin giải trí của một bộ phận dân cư trên địa bàn, bên cạnh đó đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót và yêu cầu Công ty Cổ phần đa truyền thông quốc tế và Truyền hình cáp Hà Tĩnh khắc phục trong thời gian tới như: Làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong tất cả các khâu quản lý, biên tập, kỹ thuật…, kiện toàn Ban lãnh đạo Truyền hình cáp, tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo Đài Truyền hình tỉnh và hoạt động của Ban biên tập để đảm bảo chất lượng tín hiện và nội dung các kênh truyền hình; chỉ phát kênh Truyền hình được phép, có bản quyền, thực hiện biên tập, biên dịch, phát chậm với kênh nước ngoài đúng quy định; tăng cường đầu tư mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng; thực hiện đầy đủ các quy định thiết lập và cung cấp dịch vụ truyền hình cáp theo đúng Luật báo chí.

Văn Đức – Sở TT&TT Hà Tĩnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)