Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2009

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trong tỉnh giai đoạn 2009 - 2010; nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo ứng dụng CNTT năm 2009. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Bùi Văn Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CNTT; các thành viên BCĐ CNTT của tỉnh; Lãnh đạo các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; thường trực UBND các huyện, thành phố.


Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trong tỉnh giai đoạn 2009 - 2010; nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo ứng dụng CNTT năm 2009. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Bùi Văn Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CNTT; các thành viên BCĐ CNTT của tỉnh; Lãnh đạo các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; thường trực UBND các huyện, thành phố.

Hội nghị đã đánh giá tình hình ứng dụng CNTT tỉnh Bắc Giang về ưu điểm và thành tựu cũng như những mặt còn tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành, công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị và hoạt động triển khai ứng dụng CNTT trong tỉnh. Từ đó, xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2010, tỉnh sẽ xây dựng “cơ quan điện tử”, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử toàn diện và đưa ứng dụng CNTT phục vụ giải quyết các dịch vụ công…

Trong năm 2009, tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng CNTT gồm: Phấn đấu 60% các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng trang web cho đơn vị mình; Phấn đấu 60% các huyện, thành phố triển khai “Một cửa điện tử”; Phấn đấu 100% cơ quan cấp sở và UBND các huyện, thành phố triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành qua mạng (NetOffice); Xây dựng CSDL dùng chung trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Phấn đấu trong năm 2009, xây dựng xong hệ thống số liệu TN-KT-XH tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1997-2007 và một số CSDL quan trọng khác…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi văn Hải đánh giá cao những kết quả ứng dụng CNTT mà tỉnh đã đạt được và yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông trong năm 2009 và những năm tiếp theo cần phải tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc ứng dụng CNTT ở các đơn vị; tăng cường tham mưu cho BCĐ CNTT, UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong toàn tỉnh.

Sở TT&TT Bắc Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)