Đoàn công tác của Sở Thông Tin và Truyền Thông Vĩnh Long làm việc tại huyện Bình Tân - tỉnh Vĩnh Long

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 06/3/2009, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn gồm Báo chí - Xuất bản, Bưu chính - Viễn Thông và Thanh tra Sở đến làm việc với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bình Tân.


Ngày 06/3/2009, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn gồm Báo chí - Xuất bản, Bưu chính - Viễn Thông và Thanh tra Sở đến làm việc với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bình Tân.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin về những thuận lợi khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ năm 2009, trao đổi của các ngành liên quan. Đoàn đã đánh giá cao tập thể cán bộ công chức của Phòng trong thời gian qua. Tuy huyện mới được thành lập hơn một năm, biên chế, cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu nhưng được sự quan tâm của Cấp ủy, Ủy ban nhân dân huyện và sự nỗ lực của tập thể Phòng nên năm qua Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bình Tân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Sở lưu ý trong thời gian tới, Phòng Văn hóa - Thông tin cần thực hiện tốt việc nắm thông tin, số liệu của các ngành trong khối thông tin truyền thông để tham mưu cho cấp ủy - ủy bản nhân dân huyện trong việc quy hoạch cơ sở hạ tầng, làm tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện. Đặc biệt cần phối hợp các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra để thực thi nghiêm pháp luật.

Đây là huyện thứ 2 mà Sở Thông tin và Truyền thông đã đến làm việc. Theo kế hoạch lãnh đạo Sở sẽ làm việc với tất cả 8 huyện thị trong tỉnh.

Hoàng Thành - Thanh tra Sở TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)