Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá thăm và làm việc với UBND huyện Cẩm Thuỷ

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua, đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã làm việc với UBND huyện Cẩm Thuỷ về triển khai công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ở cấp huyện.


Vừa qua, đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã làm việc với UBND huyện Cẩm Thuỷ về triển khai công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ở cấp huyện.

Với chủ trương năm 2009 là năm “hướng về sơ sở”, Sở Thông tin và Truyền thông Thành Hoá sẽ hỗ trợ cấp huyện thiết thực bằng nhiều biện pháp: thông qua hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thông qua các đợt tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn cách làm, thông qua các đợt kiểm tra, đặc biệt tăng cường giúp đỡ cấp huyện trong việc thanh tra các lĩnh vực quản lý tại địa phương. Phấn đấu mở rộng các hoạt động giữa Sở và huyện không chỉ trên các mặt chuyên môn nghiệp vụ mà còn trong các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao. Điều này có ý nghĩa rất quan trong trong việc nâng cao vị thế của ngành, phát triển ngành ở cơ sở và qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ của Sở.

Lê Thị Kim - Sở TT&TT Thanh Hoá

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)