Kiểm tra 09 doanh nghiệp kinh doanh thiết bị viễn thông và CNTT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 2009 từ ngày 19/02 đến 25/02/2009, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Công thương (Chi cục Quản lý thị trường) và Công an tỉnh (PC15) tiến hành thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm viễn thông và công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.


Thực hiện chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 2009 từ ngày 19/02 đến 25/02/2009, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Công thương (Chi cục Quản lý thị trường) và Công an tỉnh (PC15) tiến hành thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm viễn thông và công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Đoàn tiến hành kiểm tra tại 09 công ty, doanh nghiệp với nội dung kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 44, 45, 46/2006/QĐ-BBCVT ngày 3/11/2006 của Bộ Bưu chính Viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông về hợp chuẩn thiết bị viễn thông; các quy định về nhãn hàng hóa theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ. Qua kết quả kiểm tra nhận thấy: hầu hết các doanh nghiệp đều vi phạm việc đưa vào lưu thông trên thị trường các thiết bị viễn thông chưa được đánh dấu công bố phù hợp tiêu chuẩn; nhãn hàng hóa ghi không đầy đủ thông tin theo quy định, hàng hóa nhập khẩu không có nhãn phụ tiếng Việt… Đoàn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 trường hợp với số tiền là 21.100.000 đồng.

Nguyễn Hương - Thanh tra Sở TT&TT Đồng Nai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)