Quảng Nam triển khai thực hiện chương trình “Kết nối mạng giáo dục”

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 03/03/2008, Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình “Kết nối mạng giáo dục” tỉnh Quảng Nam đã tiến hành họp đánh giá thực hiện chương trình trong giai đoạn I (10/2008 - 03/2009) và triển khai trong giai đoạn tiếp theo. Tham dự có đ/c Trần Minh Cả - phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên trong Ban chỉ đạo gồm Sở TT&TT, Sở Giáo dục, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các doanh nghiệp Viettel, Viễn thông Quảng Nam và EVN Quảng Nam.


Sáng ngày 03/03/2008, Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình “Kết nối mạng giáo dục” tỉnh Quảng Nam đã tiến hành họp đánh giá thực hiện chương trình trong giai đoạn I (10/2008 - 03/2009) và triển khai trong giai đoạn tiếp theo. Tham dự có đ/c Trần Minh Cả - phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên trong Ban chỉ đạo gồm Sở TT&TT, Sở Giáo dục, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các doanh nghiệp Viettel, Viễn thông Quảng Nam và EVN Quảng Nam.

Tại cuộc họp, Ông Hoàng Xuân Thủy - GĐ chi nhánh Viettel Quảng Nam báo cáo tình hình triển khai kể từ khi phát động chương trình (tháng 10/2008 - 02/2009). Trong thời gian qua, được sự quan tâm của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, Viettel đã triển khai Internet đến 80/768 trường học, đã khảo sát cáp quang đến 100% trường học, UBND xã. Kế hoạch trong giai đoạn II (từ tháng 2/2009 đến 12/2009) sẽ xây dựng xong cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh, đưa Internet đến 360 trường học. Giai đoạn III (từ tháng 12/2009 đến tháng 06/2010) sẽ đưa internet đến 100% trường.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng đã nảy sinh những khó khăn vướng mắc như: Mạng truyền dẫn viba có tính ổn định không cao, băng thông hẹp, chưa đủ đảm bảo để cung cấp đến các trường học; Hạ tầng truyền dẫn quang của Viettel chưa đủ mạnh để đưa đến tất cả các xã, các trường.

Trên cơ sở triển khai thực tế, Chi nhánh kỹ thuật Viettel Quảng Nam cũng đã có một số đề xuất về triển khai hạ tầng mạng gồm: kéo mới 1191 km cáp quang, xây mới 190 trạm BTS tại tất cả các xã phường còn sóng yếu; Đề nghị EVN cho Viettel triển khai miễn phí trên các tuyến cột điện lực để phục vụ cho mạng giáo dục; Đề nghị VNPT phối hợp với Viettel dùng chung cơ sở hạ tầng; Đề nghị Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan cho phép Viettel trồng cột mới trên các tuyến đường do Sở quản lý (hiện còn 2 tuyến đường Hồ Chí Minh và tuyến cửa khẩu ĐắcÔc chưa làm được); Đề nghị Sở Xây dựng, Sở TT&TT, UBND các huyện cho phép Viettel xây dựng 190 trạm BTS; Sở Giáo dục tổ chức triển khai, tiếp nhận, sử dụng, đào tạo cán bộ khai thác sử dụng; Sở TT&TT chủ trì các cuộc họp giữa các Sở , ban , ngành để triển khai thực hiện.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Chi nhánh Viettel, các thành viên Ban chỉ đạo cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp. Đ/c Trần Minh Cả - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã hoan nghênh các doanh nghiệp có sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, đã cam kết với Viettel thực hiện chương trình và cho biết UBND đã chỉ đạo Sở Giáo dục phối hợp, tạo điều kiện tiếp tục phối hợp thực hiện cam kết với chi nhánh Viettel Quảng Nam; UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư cho chương trình giáo dục. Tiếp tục thực hiện những cam kết, nên ưu tiên đầu tư cho những nơi chưa có internet; UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cho các Sở tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện xây dựng hạ tầng mạng. Viettel cần có khảo sát, lập kế hoạch cụ thể, làm việc với Sở Giao thông vận tải để đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, hồ sơ thủ tục. Về việc phối hợp dùng chung miễn phí với cột điện lực: 2 doanh nghiệp cần làm việc với nhau, UBND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị Điện lực hỗ trợ, nhưng phải chứng minh dùng cho mục đích giáo dục. Về phát triển trạm BTS, UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư.

Việc thực hiện chương trình Internet miễn phí cho giáo dục là việc làm có ý nhĩa mang tính cộng đồng, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý trong giáo dục và đặc biệt là tạo điều kiện cho các em học sinh có nhiều cơ hội mở rộng kiến thức qua mạng Internet.

Ngọc Quyên - Sở TT&TT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)