Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009

(Mic.gov.vn) - 

Đ/c Bùi Văn Hải thay mặt Bộ TTTT tặng cờ thi đua cho Sở TT&TT Bắc GiangNgày 17/01/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết năm 2008 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009. Đến dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo, các Sở thuộc UBND tỉnh, Ban TĐKT tỉnh, Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo, chuyên viên theo dõi ngành thuộc phòng Văn hoá - Thông tin, cán bộ chuyên trách CNTT của các huyện, thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang.


Đ/c Bùi Văn Hải thay mặt Bộ TTTT tặng cờ thi đua cho Sở TT&TT Bắc GiangNgày 17/01/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết năm 2008 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009. Đến dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo, các Sở thuộc UBND tỉnh, Ban TĐKT tỉnh, Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo, chuyên viên theo dõi ngành thuộc phòng Văn hoá - Thông tin, cán bộ chuyên trách CNTT của các huyện, thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang.

Năm 2008, bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động. Suy giảm kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng tiêu cực nhiều mặt đến tình hình kinh tế xã hội nước ta nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng. Trên địa bàn tỉnh, đợt lũ lụt lịch sử trên địa bàn nhiều huyện đã tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội và ngành Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông được tổ chức lại trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về báo chí xuất bản từ Sở Văn hoá - Thông tin (cũ) chuyển sang. Cơ quan quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông cấp huyện có sự thay đổi, phòng Văn hoá - Thông tin được thành lập và tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông từ phòng Hạ tầng - Kinh tế chuyển sang. Một số doanh nghiệp viễn thông cũng được tổ chức lại: Bưu điện tỉnh Bắc Giang (cũ) chia thành Bưu điện tỉnh Bắc Giang và Viễn thông Bắc Giang; Chi nhánh Viettel Bắc Giang chia thành Chi nhánh Kinh doanh Viettel và Chi nhánh Kỹ thuật Viettel.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ TT&TT, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự ủng hộ của các cấp, các ngành, trong năm qua Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đã cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách để đạt được những kết quả về các mặt như sau:

Về Công nghệ thông tin: Triển khai gửi nhận văn bản điện tử đến các xã, đến nay đã có 10/10 huyện, thành phố đã thực hiện gửi nhận văn bản đến UBND các xã, thị trấn, các phòng ban thuộc huyện. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước giai đoạn 2009-2010. 100% các Sở, UBND các huyện, thành phố đã được tập huấn, cài đặt phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc (NetOffice) qua mạng. 2/10 huyện, thành phố đã ứng dụng CNTT cho bộ phận một cửa; huyện Yên Dũng đang triển khai Cổng thông tin điện tử phục vụ cho bộ phận một cửa và giải quyết các dịch vụ công đến cấp xã. Triển khai chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển (Đề án 191). Toàn tỉnh có 274 mạng LAN, 8 mạng WAN; tổng số máy tính ước khoảng 30.000 máy; tổng kinh phí đầu tư cho CNTT trong năm ước đạt khoảng 22 tỷ đồng.

Về Bưu chính, Viễn thông: Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định khu vực xây dựng trạm BTS phải xin phép xây dựng; chỉ thị về tăng cường quản lý và phát triển trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp BCVT trên địa bàn khẩn trương khắc phục những thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 6 gây ra. Toàn tỉnh hiện có 231 cơ sở Bưu điện (gồm 46 Bưu cục, 185 điểm BĐVH xã) và 1 Bưu cục của Viettel. Bán kính phục vụ bình quân là 2,03 km; tổng số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 431.500, nâng tổng số thuê bao điện thoại toàn tỉnh 950.000 thuê bao, mật độ điện thoại đạt trung bình đạt 58,8 máy /100dân; số thuê bao khoảng 15.200; tổng doanh thu về BCVT toàn tỉnh ước đạt 806,7 tỷ đồng, tăng 46,7% so với kế hoạch, trong đó: doanh thu từ dịch vụ bưu chính, chuyển phát 40 tỷ, doanh thu từ dịch vụ viễn thông 766,7 tỷ.

Về Báo chí, Xuất bản: Sở chủ trì giao ban báo chí định kỳ mỗi quí một lần và tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức được 02 cuộc họp báo. Thường xuyên kiểm tra báo chí lưu chiểu, kiểm tra nội dung xuất bản phẩm của các cơ quan nhằm phát hiện và xử lý những sai phạm trước khi phát hành; đã thẩm định hồ sơ và cấp 97 giấy phép xuất bản bản tin và các ấn phẩm không kinh doanh.

Về công tác Kế hoạch thẩm định: Sở đã tiến hành thẩm định 11 dự án, trong đó có 5 dự án về CNTT, 6 dự án về viễn thông, tổng mức đầu tư trước thẩm định khoảng 2,2 tỷ đồng.

Về công tác Thanh tra: Thanh tra Sở triển khai 8 cuộc thanh tra, tập trung vào thanh tra hoạt động của các đại lý Internet và Doanh nghiệp viễn thông; thanh tra việc quản lý thuê bao di động trả trước theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông; thanh tra các đại lý Internet hoạt động trên địa bàn.

Chương trình công tác năm 2009, Sở sẽ tập trung những nhiệm vụ trong tâm như sau:

- Xây dựng “cơ quan điện tử”: Đến hết năm 2009, 100% các cơ quan cấp Sở và UBND huyện sử dụng phần mềm Quản lý và điều hành công việc qua mạng (NetOffice), thực hiện gửi nhận văn bản điện tử toàn diện, sâu rộng, triệt để trong tất cả các cơ quan quản lý nhà nước từ tỉnh đến các xã, trong tất cả các đơn vị sự nghiệp trong toàn tỉnh.

- Có 6 huyện, thành phố và Sở TT&TT Bắc Giang hoàn thành xây dựng “một cửa điện tử”; bước đầu ứng dụng CNTT đến UBND các xã để giải quyết thủ tục hành chính công; nghiên cứu ứng dụng một cửa liên thông điện tử cho cơ quan cấp tỉnh.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và dùng riêng cấp tỉnh, cấp Sở và cấp huyện như: cơ sở dữ liệu kinh tế xã hội, đất đai, quy hoạch, kế hoạch,…

- Phối hợp với Viện tin học doanh nghiệp (VCCI) triển khai thực hiện Chương trình 191 (của Chính phủ) về hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển.

- Phối hợp với các huyện, thành phố, các ngành liên quan tạo điều thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển, nâng cấp hạ tầng bưu chính, viễn thông; chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng mạng cho vùng sâu, vùng xa và vùng viễn thông công ích. Chỉ đạo phát triển số lượng và nâng cao chất lượng phục vụ.

- Khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông liên kết sử dụng chung hạ tầng, nâng cao chất lượng dịnh vụ, cạnh tranh lành mạnh.

- Triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 03/2007/QĐ- BTTTT ngày 04/9/2007 của Bộ TTTT về quản lý thuê bao di động trả trước; Quy định của UBND tỉnh về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) ở đô thị.

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông thực hiện tốt Chương trình viễn thông công ích trên địa bàn.

- Tăng cường công tác quản lý tần số; chỉ đạo các Đài phát thanh, truyền hình, truyền thanh không dây và các đơn vị sử dụng thiết bị tần số xin cấp phép sử dụng tần số theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; làm tốt công tác tuyên truyền và từng bước nâng cao chất lượng của các loại hình báo chí: báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước. Nâng cao chất lượng hoạt động của các đài PT, TH từ tỉnh đến cơ sở.

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ cấp phép in kinh doanh, cấp phép xuất bản sách, bản tin cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

- Làm tốt công tác thanh tra; phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức thanh tra về Thông tin và Truyền thông, tập trung thanh tra hoạt động của các đại lý Internet, viễn thông và đầu tư hạ tầng thông tin và truyền thông.

- Chỉ đạo nhanh chóng ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy toàn ngành; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông của phòng Văn hoá và thông tin; kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của huyện, thành phố và các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông cho cán bộ phòng Văn hoá - Thông tin; cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của huyện; cán bộ, chuyên viên của Sở.

- Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; động viên cán bộ, công chức toàn ngành thi đua học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại; tích cực nghiên cứu khoa học và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, xây dựng Sở Thông tin và Truyền thông trở thành cơ quan điện tử.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải đã phát biểu ý kiến chỉ đạo. Phó Chủ tịch ghi nhận những kết quả (được Bộ TTTT tặng cờ thi đua, được UBND tỉnh tặng Bằng khen) mà Sở đã đạt được trong năm và nhấn mạnh: Năm 2008 trong khi một số ngành có tốc độ tăng trưởng kém thì ngành Thông tin và Truyền thông đã có bước tăng trưởng và phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, Sở cần phải tập trung chỉ đạo để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ năm 2009. Cũng tại hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận của các doanh nghiệp BCVT, của các huyện, thành phố.

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Diệu - Giám đốc Sở đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Phó Chủ tịch và ý kiến của các vị đại biểu và đồng thời đưa ra 5 nhóm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm trang năm 2009 mà Sở đã đề ra.

Duy Quang - Sở TT&TT Bắc Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)