Sở TT&TT Kiên Giang triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 15/01/2009, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thông tin và truyền thông năm 2009. Đến dự Hội nghị có ông Văn Hà Phong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các sở ban ngành liên quan, Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Kiên Giang, Các Doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông, Công ty phát hành sách, thiết bị trường học, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở.


Ngày 15/01/2009, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thông tin và truyền thông năm 2009. Đến dự Hội nghị có ông Văn Hà Phong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các sở ban ngành liên quan, Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Kiên Giang, Các Doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông, Công ty phát hành sách, thiết bị trường học, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Văn Nhu – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả hoạt động Thông tin và Truyền thông năm 2008 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2009. Trong năm, ngành đạt được những kết quả khá khả quan về các lĩnh vực Báo chí, Xuất bản; Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ Thông tin, nổi bật như triển khai thực hiện quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin đảo Phú Quốc giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn năm 2020; trình UBND tỉnh ban hành quy định cấp giấy phép lắp đặt trạm di động (BTS); tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước của tỉnh giai đoạn 2009-2010; trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện 18 chương trình, dự án, kế hoạch (trong đó, có 5 kế hoạch phát sinh trong năm) với tổng kinh phí gần 9,5 tỷ đồng, đạt 61% so với kế hoạch; xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; xây dựng đề án tuyên truyền phòng chống ma tuý…bên cạnh đó, ngành cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế và nhiều vấn đề còn bất cập trong quá trình quản lý về lĩnh vực thông tin và truyền thông như thiếu các quy định về quản lý đầu tư các dự án chuyên ngành công nghệ thông tin, các định mức kinh tế kỹ thuật về công nghệ thông tin; các dự án công nghệ thông tin, viễn thông triển khai chậm, kéo dài thời gian; việc tăng cường quản lý nhà nước kiểm tra chưa nhiều, các hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet còn diễn biến phức tạp; Sở mới thành lập và hợp nhất nên nguồn nhân lực còn thiếu, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc chưa ổn định... ảnh hưởng không ít đến hoạt động của ngành. Đa số các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất cao đánh giá kết quả đạt được của ngành cũng như những hạn chế, khó khăn và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009. Ngoài ra, còn có những ý kiến đóng góp tập trung vào một số vấn đề về xây dựng kế hoạch, đề án cần kịp tiến độ theo đúng quy định, sắp xếp lại quy hoạch cho phù hợp, có định hướng quản lý tốt hơn về Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin và quản lý chặt chẽ hơn nữa về lĩnh vực báo chí, xuất bản…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Văn Hà Phong đã đánh giá cao hoạt động của ngành. Bước đầu, Sở Thông tin và Truyền thông gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhưng Sở đã nỗ lực chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý khá tốt, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực: Báo chí, Xuất bản; Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ Thông tin đã góp phần phát triển về kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của tỉnh. Trước hết Sở cần thực hiện một số nhiệm vụ chính trị chủ yếu sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền, chuyển tải cho được tư tưởng, nội dung chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh sản xuất, chống suy thoái kinh tế trong năm 2009; chương trình hành động của các cấp, các ngành thực hiện sự chỉ đạo của chính phủ, của tỉnh về vấn đề này, đặc biệt tập trung 4 việc: tiếp cận nguồn vốn, tiêu thụ sản phẩm, thu hút đầu tư và thực hiện an sinh xã hội.

2. Chỉ đạo quyết liệt nhằm thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước các cấp trong tỉnh…Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực đã chỉ đạo trong thời gian tới cần thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ngành đối với huyện, cơ sở. Nghiên cứu thể chế hóa các văn bản để làm công cụ trong quản lý. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Tập trung tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông để các ngành, các cấp, đặc biệt là các đơn vị trong khối thuận tiện trong quan hệ và phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ nâng cao quản lý của ngành..

- Rà soát, làm tốt công tác quy hoạch bưu chính, viễn thông của Phú Quốc, của tỉnh đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020 để đầu tư phát triển, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin năm 2009 tập trung đầu tư cái gì hiệu quả thì đầu tư trước.

- Phối hợp với các ngành chức năng nắm chắc dư luận xã hội để tham mưu cho UBND tỉnh phục vụ tốt công tác tuyên truyền phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

- Phấn đấu quý I năm 2009, hoàn thành kế hoạch đề án triển khai hệ thống truyền hình trực tuyến phục vụ giao ban của tỉnh nhằm góp phần thực hành tiết kiệm và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước.

Ông Trương Văn Nhu – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trong thời gian tới. Ngành thông tin và truyền thông là ngành vừa rộng vừa sâu, Sở sẽ cụ thể hóa các nội dung trong quá trình hoạt động, cố gắng phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trong năm 2009. Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Sở đã trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 2 đồng chí, 12 bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 cờ thi đua UBND tỉnh cho tập thể Văn phòng Sở dẫn đầu trong phong trào thi đua; 01 bằng khen UBND tỉnh cho tập thể Tổng công ty viễn thông Quân đội - chi nhánh Kiên Giang và 01 bằng khen UBND tỉnh cho cá nhân Tổng công ty viễn thông Quân đội - chi nhánh Kiên Giang.

Huỳnh Diễm – Sở TT&TT Kiên Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)