Tin hoạt động của Sở TT&TT Quảng Nam

(Mic.gov.vn) - 
* Nghiệm thu đề tài “Xây dựng chương trình ứng dụng hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý nhà nước tại tỉnh Quảng Nam”
* Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra tuần qua

* Nghiệm thu đề tài “Xây dựng chương trình ứng dụng hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý nhà nước tại tỉnh Quảng Nam

Ngày 15/01/2009, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp tỉnh “Xây dựng chương trình ứng dụng hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý nhà nước tại tỉnh Quảng Nam”. Đề tài do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện, Thạc sỹ Hồ Quang Bửu – Phó Giám đốc Sở làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài được triển khai và thực hiện trong năm 2008 với nhiệm vụ chính là đánh giá hiện trạng và nhu cầu ứng dụng GIS trong các ngành, địa phương trên địa bàn và xây dựng giải pháp khả thi cho việc ứng dụng gis đến năm 2015.

Nhóm nghiên cứu đã đề xuất các nội dung chính của kế hoạch ứng dụng GIS giai đoạn 2010 – 1015 là:

+ Thành lập Ban chỉ đạo và Xây dựng Trung tâm thông tin địa lý quản lý các lớp dữ liệu chung và lớp dữ liệu chuyên ngành nhằm phục vụ việc ra quyết định quản lý, chỉ đạo điều hành và công tác hoạch định chính sách, kế hoạch, chiến lược phát triển chung của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương.

+ Xây dựng bộ CSDL địa lý nền địa bàn toàn tỉnh làm cơ sở thống nhất ban đầu để xây dựng các ứng dụng GIS cho các ngành liên quan của tỉnh.

+ Từng bước xây dựng và phát triển các phân hệ GIS trong các ngành, cập nhật và hoàn thiện các lớp dữ liệu chuyên ngành dùng riêng.

+ Tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT, để quản trị, điều hành các hệ thống GIS ở các đơn vị.

+ Tích hợp GIS với các hệ thống thông tin khác của tỉnh, đưa thông tin tới người dân, cộng đồng sử dụng.

Đề tài đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh sớm cho chủ trương xây dựng Dự án tổng thể ứng dụng GIS phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam.

* Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra tuần qua

Vừa qua, Sở TTTT Quảng Nam đã thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra chấn chỉnh hoạt động của công ty cổ phần truyền thông Hội An VTC tại địa chỉ 05-07 Hoàng Diệu, thành phố Hội An sau khi UBND thành phố Hội An có công văn đề nghị các cơ quan chức năng ở tỉnh cho phép tạm thời hoạt động kênh truyền hình cáp Hội An. Qua báo cáo quá trình hoạt động của công ty, là kênh riêng để thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH và quảng bá về Văn hóa-Du lịch Hội An qua mạng truyền hình cáp, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty có kế hoạch thành lập Ban biên tập và các thủ tục pháp lý đầy đủ theo qui định của pháp luật về Báo chí để Sở TTTT Quảng Nam trình UBND tỉnh đề nghị cơ quan cấp trên có quyền cho phép hoạt động.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-STTTT của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ngày 07/01/2009 về việc kiểm tra các đại lý internet trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Từ ngày 08/01/2009 đến 16/01/2009, Thanh tra Sở đã phối hợp với PA25 Công an tỉnh tiến hành kiểm tra 21 đại lý internet trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. qua kiểm tra có 6/21 đại lý vi phạm. Hiện nay Thanh tra Sở đang làm thủ tục xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm trên.

Văn phòng Sở tổng hợp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)