Ra mắt website Bình Dương phiên bản mới

(Mic.gov.vn) - 

Tiếp nhận website tỉnh Bình Dương từ Văn phòng UBND tỉnh vào đầu tháng 09 năm 2008, sáng nay 20/01/2009 tại Hội trường A- UBND tỉnh Bình Dương, sở Thông tin và Truyền thông đã chính thức cho ra mắt website tỉnh Bình Dương phiên bản mới. Đến dự có lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND & UBND tỉnh, các sở, ngành trong tỉnh.


Tiếp nhận website tỉnh Bình Dương từ Văn phòng UBND tỉnh vào đầu tháng 09 năm 2008, sáng nay 20/01/2009 tại Hội trường A- UBND tỉnh Bình Dương, sở Thông tin và Truyền thông đã chính thức cho ra mắt website tỉnh Bình Dương phiên bản mới. Đến dự có lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND & UBND tỉnh, các sở, ngành trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi trình diễn ra mắt, Ông Nguyễn Quang Tuyến giám đốc sở TT&TT cho biết Website tỉnh Bình Dương phiên bản mới đảm bảo các nội dung thông tin cần thiết cho một website của cơ quan nhà nước được quy định tại điều 28 của Luật CNTT. Đặc biệt, với mục tiêu hướng đến cung cấp dịch vụ công qua mạng, Website phiên bản mới đã cung cấp nhiều dịch vụ công để phục vụ cho nhu cầu của người dân. Giai đoạn trước mắt, website sẽ cung cấp các dịch vụ này ở mức độ 1 và 2 (Mức độ cung cấp hướng dẫn quy trình, mẫu biểu) và tiến đến sẽ tiếp tục cung cấp ở các mức độ cao hơn. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để xây dựng website http://www.binhduong.gov.vn/ ngày càng hoàn thiện hơn.

Lan Uyên - Sở TT&TT Bình Dương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)