Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình kiểm tra hoạt động in ấn, xuất bản

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2009, nhằm kịp thời chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nhất là trong dịp tết nguyên đán Kỷ Sửu 2009, vừa qua, trong hai ngày 13 và 14/01/2009 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình có sự phối kết hợp của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Đồng Hới đã tiến hành kiểm tra các cơ sở in và phát hành sách trên địa bàn thành phố Đồng Hới.


Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2009, nhằm kịp thời chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nhất là trong dịp tết nguyên đán Kỷ Sửu 2009, vừa qua, trong hai ngày 13 và 14/01/2009 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình có sự phối kết hợp của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Đồng Hới đã tiến hành kiểm tra các cơ sở in và phát hành sách trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Qua kiểm tra, đoàn đã hướng dẫn, phổ biến cho các cơ sở in và phát hành những văn bản quy định mới của nhà nước về hoạt động xuất bản, báo chí.. giúp các cơ sở này có những định hướng đúng trong quá trình hoạt động. Nhìn chung hoạt động in ấn, xuất bản trên địa bàn thành phố Đồng Hới đều thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Sở TT&TT Quảng Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)