Sở TT&TT Long An: Hội nghị Triển khai công tác Thông tin và Truyền thông năm 2009

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 15/01/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Long An tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thông tin và Truyền thông năm 2009; tham dự có đầy đủ lãnh đạo Sở, trưởng các đơn vị trực thuộc và lãnh đạo một số Sở ngành, các doanh nghiệp liên quan và lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin 14 huyện, thị xã.


Sáng ngày 15/01/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Long An tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thông tin và Truyền thông năm 2009; tham dự có đầy đủ lãnh đạo Sở, trưởng các đơn vị trực thuộc và lãnh đạo một số Sở ngành, các doanh nghiệp liên quan và lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin 14 huyện, thị xã.

Hội nghị đã tập trung nghe Giám Đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác TT&TT năm 2008 và triển khai một số mục tiêu trọng tâm của chương trình công tác năm 2009; tổng kết công tác Thanh tra năm 2008 và triển khai công tác năm 2009, trình bày dự thảo quy định phân cấp quản lý nhà nước về TT&TT cho các Phòng VH & TT huyện, thị.

Năm 2008 là năm toàn ngành triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ mới theo Nghị định số 14 của Chính phủ; bên cạnh những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực quản lý như: Công nghệ thông tin, Bưu chính-Viễn thông, hoạt động dịch vụ Internet, Báo chí-Xuất bản… Ngành vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động nhất là về kinh phí, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, công chức thiếu và yếu, chưa kinh nghiệm trong công tác; từ đó ảnh hưởng không ít đến hiệu quả hoạt động của ngành, có mặt chưa tương xứng với yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh. Song với sự nỗ lực phấn đấu của ngành vừa qua đã được Bộ TT&TT tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu huyện, thị phát biểu đồng tình với báo cáo đánh giá hoạt động của ngành TT&TT năm qua và bày tỏ sự nhất trí cao với các mục tiêu chương trình công tác năm 2009 đồng thời kiến nghị Sở TT&TT sớm có kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý ngành TT&TT cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn đang công tác ở cơ sở và tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực TT&TT cho cấp huyện thực hiện nhiệm vụ trong năm 2009 đi vào ổn định và phát triển.

Chính Hiền - BCXB

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)