Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: Gặp mặt Báo chí đầu Xuân 2009

(Mic.gov.vn) - 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn ThiệnMới đây, nhân dịp đón Xuân Kỷ Sửu, đ/c Nguyễn Văn Thiện, phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các báo Trung ương và báo địa phương khác tại Bình Định. Tham dự buổi gặp mặt còn có các cơ quan lãnh đạo và quản lý báo chí như: lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Hội nhà báo tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn ThiệnMới đây, nhân dịp đón Xuân Kỷ Sửu, đ/c Nguyễn Văn Thiện, phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các báo Trung ương và báo địa phương khác tại Bình Định. Tham dự buổi gặp mặt còn có các cơ quan lãnh đạo và quản lý báo chí như: lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Hội nhà báo tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiện đã động viên, biểu dương các cơ quan báo chí, trong năm 2008 đã có nhiều ưu điểm, làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin những vấn đề bạn trọng quan tâm, giới thiệu các gương sáng điển hình, gương người tốt việc tốt; góp phần đáng kể trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của Bình Định. Đối với công tác tuyên truyền cho năm 2009, đ/c Nguyễn Văn Thiện đề nghị các báo đài cần quan tâm tập trung tuyên truyền về những vấn đề đang được lãnh đạo tỉnh quan tâm, đó là: tiếp tục tuyên truyền việc xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế Nhơn Hội, trong đó chú ý ưu tiên cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, nước, hệ thống giao thông; đồng thời với việc tập trung tuyên truyền về đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn nhằm hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa X). Cũng nằm trong chương trình trong tâm của công tác tuyên truyền trong năm 2009, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiện cũng lưu ý các báo đài cần ưu tiên tuyên truyền về mở mới đường bay thẳng Quy Nhơn-Hà Nội, bắt đầu từ ngày 16/01/2009; đây là một cố gắng lớn của Bình Định và rất cần duy trì đường bay này, vì lâu dài nó sẽ góp phần đáng kể trong việc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phục vụ đắc lực công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước nói chung, Bình Định nói riêng.

Đại diện các cơ quan báo chí, các văn phòng đại diện một số báo đăng ký hoạt động tại Bình Định đã phát biểu, trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý, điều hành về những vấn đề liên quan đến báo chí.

CK – Sở TT&TT Bình Định

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)