Hội nghị giao ban với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2008

(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 06/01/2009, sở Thông tin và Truyền thông Bình Định đã tổ chức Hội nghị giao ban cuối năm 2008 với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông: Bưu điện tỉnh, Viễn thông Bình Định, Chi nhánh kinh doanh Viettel, Chi nhánh kỹ thuật Viettel, EVN Telecom, Vinaphone, S-Telecom, HTMobile, Đài thông tin Duyên hải Quy Nhơn.


Chiều ngày 06/01/2009, sở Thông tin và Truyền thông Bình Định đã tổ chức Hội nghị giao ban cuối năm 2008 với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông: Bưu điện tỉnh, Viễn thông Bình Định, Chi nhánh kinh doanh Viettel, Chi nhánh kỹ thuật Viettel, EVN Telecom, Vinaphone, S-Telecom, HTMobile, Đài thông tin Duyên hải Quy Nhơn.

Trong năm 2008, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đã tiếp tục tăng cường đầu tư, nâng cấp và phát triển mạng lưới hạ tầng bưu chính, viễn thông nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh. Hệ thống chuyển mạch được mở rộng dung lượng đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao điện thoại cố định trong tỉnh. Hệ thống đường truyền và hạ tầng mạng lưới tiếp tục được đầu tư, nâng cấp nhằm tăng số cổng kết nối và phạm vi phục vụ dịch vụ Internet băng rộng đến nhiều địa bàn. Hoạt động xây dựng trạm thu – phát sóng thông tin di động (BTS) tiếp tục diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh với số trạm BTS được xây dựng mới khá lớn. Mạng lưới các điểm phục vụ bưu chính, viễn thông tiếp tục được duy trì và phát triển mới, hạ tầng viễn thông sẵn có được tận dụng để tiếp tục đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ. Công tác triển khai quản lý thuê bao di động trả trước được thực hiện theo đúng quy định. Dịch vụ viễn thông công ích đã được các doanh nghiệp thực hiện có chất lượng.

Tại cuộc họp, các doanh nghiệp đã tham gia trao đổi và kiến nghị về những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dịch vụ như: việc triển khai xây dựng các trạm BTS và thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng trạm BTS, công tác triển khai dịch vụ viễn thông công ích, vì vậy chất lượng dịch vụ tại một số địa bàn chưa được tốt… Sở Thông tin và Truyền thông đã giải đáp một số thắc mắc và ghi nhận các ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh phổ cập dịch vụ. Đặc biệt, các doanh nghiệp cần tập trung vào công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền, đảm bảo thông tin phục vụ các kỳ thi, các dịp lễ và các tình huống khẩn cấp khác; thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ngọc Khuyên – Phòng QL BCVT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)