Sở TT&TT tỉnh Lào Cai được tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ TT&TT

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 13/1/2009, Sở Thông tin – Truyền thông Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2008 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2009 của ngành TT&TT tỉnh Lào Cai.


Ngày 13/1/2009, Sở Thông tin – Truyền thông Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2008 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2009 của ngành TT&TT tỉnh Lào Cai.

Năm 2008, ngành TT-TT Lào Cai đã đạt được một số kết quả khả quan, cụ thể:

Về phát triển mạng lưới bưu chính, hiện nay toàn tỉnh có 278 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, 126/164 xã có điểm bưu điện văn hóa xã, 94/164 xã, phường, thị trấn và 100% huyện, thành phố có báo đến trong ngày. Bán kính phục vụ là 2,7km/1 điểm phục vụ, dân số trên một điểm phục vụ là 2.143 người/1 điểm.

Mạng lưới viễn thông được phát triển rộng khắp. Toàn tỉnh hiện có 192 trạm phát sóng thông tin di động với hơn 273.000 thuê bao điện thoại các loại. Trong năm 2008 toàn tỉnh đã phát triển mới được gần 12.700 thuê bao Internet, nâng số thuê bao Internet lên gần 14.000 thuê bao. Tổng doanh thu phát sinh BCVT năm 2008 ước đạt 248 tỷ đồng.

Hạ tầng CNTT được phát triển ổn định. Hiện nay có 42/59 cơ quan nhà nước có mạng LAN, tỷ lệ máy tính được kết nối Internet chiếm hơn 60%. Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã được triển khai và sử dụng tại 49 cơ quan nhà nước trong tỉnh. Công tác ứng dụng CNTT vào việc cung cấp thông tin, cải cách hành chính cũng được đẩy mạnh. Hiện nay có 100% các cơ quan cấp tỉnh, UBND các huyện/thành phố tham gia cung cấp thông tin và giao tiếp với công dân trên Cổng TTĐT. Năm 2008, theo đánh giá xếp hạng của Bộ TT&TT, Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai (http://www.laocai.gov.vn/) được xếp thứ 5/56 về số lần truy cập trên toàn quốc chia cho số dân, đứng thứ 7/56 về xếp hạng Cổng điện tử có dịch vụ công trực tuyến mức 2.

Với những nỗ lực phát triển hạ tầng và đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hiện nay Lào Cai được xếp thứ 4 về chính sách phát triển CNTT và đứng thứ 14 về ứng dụng CNTT trong cả nước.

Trong công tác quản lý nhà nước về Báo chí Xuất bản, ngay sau khi tiếp nhận chức năng quản lý báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá thể thao du lịch, sở TT&TT đã nhanh chóng kiện toàn lại tổ chức, củng cố hoạt động chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra việc thi hành Luật Báo chí trên địa bàn. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai. Trong năm, sở cấp 55 giấy phép xuất bản tài liệu không inh doanh, thẩm định hồ sơ đề nghị Cục Báo chí cấp 03 giấy phép thiết lập trang tin điện tử, 02 giấy phép họp báo, 23 giấy phép xuất bản bản tin, 03 giấy phép hoạt động ngành in.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2009, Sở TT-TT sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai chương trình giao ban trực tuyến giữa tỉnh và các huyện. Đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt như: dự án mạng LAN thông tin các trụ sở hợp khối; nâng cấp xây dựng hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện; thiết kế khung chính phủ điện tử và nâng cấp cổng giao tiếp điện tử tỉnh Lào Cai; dự án phát triển nguồn nhân lực CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2007-2010; dự án nâng cấp hệ thống quản lý văn bản hồ sơ công việc và hệ thống thư điện tử tỉnh Lào Cai. Duy trì và đẩy mạnh quản lý hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng và nâng cao chất lượng thông tin trên cổng giao tiếp điện tử Lào Cai, tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2008 sở TT-TT đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác giai đoạn 2005-2007 và tiếp tục được Bộ TT-TT tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua xuất sắc năm 2008.

Sở TT&TT Lào Cai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)