Sở TT&TT Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm nhân sự cho Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử

(Mic.gov.vn) - 

 


Ngày 12/01/2009, thay mặt Sở, ông Nguyễn Trọng Hoàng - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lâm Đồng đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Thanh Liêm – Phó Giám đốc Trung tâm tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Giám đốc Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử thuộc Sở TT&TT kể từ tháng 01/2009 với thời hạn là 5 năm đồng thời tiếp nhận và phân công ông Trần Trọng Nghĩa – Chuyên viên Trung tâm tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử. Trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/2009 với 5 biên chế chính thức./.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)