Sở TT&TT Đắk Lắk: Giao ban báo chí tháng 12/2008

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 30/12/2008, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 12/2008 để đánh giá kết quả hoạt động báo chí trong tháng và định hướng thông tin tuyên truyền tháng tới. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo và chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, lãnh đạo Hội Nhà báo, Báo và Đài Phát thanh Truyền hình, Hội Văn học và Nghệ thuật, các phóng viên báo, đài tại địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.


Sáng 30/12/2008, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 12/2008 để đánh giá kết quả hoạt động báo chí trong tháng và định hướng thông tin tuyên truyền tháng tới. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo và chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, lãnh đạo Hội Nhà báo, Báo và Đài Phát thanh Truyền hình, Hội Văn học và Nghệ thuật, các phóng viên báo, đài tại địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá tình hình hoạt động nổi bật của các cơ quan báo chí trong tháng, đặc biệt là những bài viết về sự kiện Lễ Hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 2-2008 đã tổ chức thành công tại Đắk Lắk. Những thông tin báo chí đưa tin tháng 12 phần lớn là những thông tin về các mắt tích cực, tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình tốt, mô hình kinh tế có hiệu quả. Bên cạnh đó thì còn qúa ít thông tin đề cập về những vấn đề tiêu cực xảy ra trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, trong tháng báo chí đưa tin trên địa bàn tỉnh đúng định hướng, đúng tôn chỉ mục đích và thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước.

Đại diện các cơ quan báo chí cũng đã phát biểu một số ý kiến xung quanh công tác quản lý báo chí, nhằm nâng cao hơn nữa nội dung, chất lượng giao ban báo chí các lần sau...

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước đối với công tác báo chí, trong tháng tiếp theo cần thực hiện các công việc sau: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, các Quyết định, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về báo chí, xuất bản; ban hành quy chế phát ngôn & cung cấp thông tin cho báo chí; bám sát mục tiêu, kinh tế, xã hội của tỉnh để chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền; Phân công trách nhiệm cụ thể giữa Sở Thông tin & Truyền thông, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và làm tốt công tác khen thưởng, chỉ đạo, uốn nắn kịp thời và xử lý đúng pháp luật các sai phạm, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức.

Thiên Trang - Sở TT & TT Đắk Lắk

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)