Tin hoạt động của Sở TT&TT An Giang

(Mic.gov.vn) - 
* Bàn giao Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh An Giang sang trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
* Triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 38 trên địa bàn tỉnh An Giang

* Bàn giao Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh An Giang sang trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
 
Thực hiện Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh An Giang về việc chuyển Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sang trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; ngày 26/12/2008, Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp bàn giao với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và Sở Tài chính.

Cùng tham dự cuộc họp có Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm Tin học.

Trong cuộc họp, Giám đốc Sở Nội vụ thông báo Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh An Giang về việc chuyển Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sang trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Sau đó, cuộc họp được nghe báo cáo của Tổ kiểm kê về kết quả kiểm kê tài sản Trung tâm Tin học, ý kiến đại điện lãnh đạo Sở Tài chính về vấn đề thanh quyết toán tài chính của Trung tâm Tin học năm 2008 cũng như việc quản lý tài chính Trung tâm tin học năm 2009, ý kiến của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và ý kiến của cán bộ, viên chức Trung tâm Tin học. Đồng chí Trương Minh Thuần - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu sẽ thực hiện theo đúng tinh thần Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh An Giang như sắp xếp lại bộ máy, nhân sự các tổ chức sự nghiệp và củng cố, kiện toàn lại Trang thông tin điện tử An Giang trên Internet, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, triển khai thực hiện vào đầu năm 2009…và tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở sẽ cùng nhau đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được tỉnh giao.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng tiến hành ký biên bản bàn giao. Theo biên bản, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận toàn bộ nhân sự đang công tác tại Trung tâm Tin học, toàn bộ tài sản do Trung tâm tin học quản lý gồm: trụ sở làm việc, hệ thống máy chủ, thiết bị mạng, trang thiết bị văn phòng (Chi tiết các tài sản bàn giao và tình trạng thiết bị được nêu rõ theo biên bản kiểm kê số 03/BB-TKKTS ngày 25/12/2008 của Tổ Kiểm kê), thông tin quản lý tên miền http://www.angiang.gov.vn/, Sở tiếp tục giao trách nhiệm cho trung tâm Tin học quản lý. Các thông tin, tài khỏan quản trị tên miền, không gian lưu trữ (hosting) được bảo quản theo chế độ mật; về vấn đề tồn đọng thanh quyết toán với Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ, các hợp đồng do Trung tâm Tin học ký sẽ bàn giao về Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục xử lý; Sở cũng tiếp nhận 1.761 quyển giáo trình đào tạo (Đề án 112), danh sách cán bộ, công chức, viên chức đã tham gia các lớp đào tạo (Đề án 112), các hồ sơ liên quan đến công tác xây dựng và triển khai các dự án.

Trong quá trình tiếp nhận và xử lý tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh sẽ bàn bạc, thống nhất phương pháp giải quyết những vấn đề phát sinh.

* Triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 38 trên địa bàn tỉnh An Giang

Để triển khai cuộc thi trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2009, Sở Thông tin - Truyền thông An Giang đã tổ chức họp với các ngành liên quan bàn thống nhất kế hoạch phối hợp phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 38.

Theo kế hoạch, Các trường trong địa bàn tập trung gửi về Bưu điện cấp huyện, thị, thành phố. Sau khi nhận và tổng hợp các bài dự thi của các trường trong địa bàn, ban Tổ chức cấp huyện lập danh sách thống kê các đơn vị dự thi, tổng số bài dự thi và gửi về bưu điện tỉnh An Giang, hạn chót vào ngày 15/01/2009.

Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh sẽ trao 15 giải thưởng: 1 giải nhất trị giá 1 triệu đồng, 2 giải nhì trị giá 600 ngàn, 2 giải ba trị giá 400 ngàn và 10 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.

Hoàng Vũ – Sở TT&TT An Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)