Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 25/12/2008, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Báo chí, xuất bản năm 2008. Tới dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.


Ngày 25/12/2008, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Báo chí, xuất bản năm 2008. Tới dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hoá hiện có 04 cơ quan báo chí (không kể các tạp chí chuyên ngành và các bản tin nội bộ) và một nhà xuất bản. Ngoài ra, trên địa bàn Thanh Hoá còn có 17 đại diện báo chí TW và báo chí các bộ, ngành TW.

Trong năm 2008, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện thời sự chính trị, các ngày kỷ niệm trong năm. Đồng thời thể hiện xuất sắc vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng: Cập nhật được thông tin, bám sát các diễn biến về thời sự - chính trị, về kinh tế, về văn hoá - xã hội, về công tác xây dựng Đảng, về an ninh quốc phòng; phản ánh kịp thời, chính xác, chuyển tải được thông tin chỉ đạo, định hướng của cấp uỷ, chính quyền và đoàn thể chính trị ở địa phương; phản ánh được những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm và tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cổ vũ động viên cán bộ, nhân dân vượt khó khăn, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn toàn tỉnh, cùng các ngành, các địa phương phấn đấu hoàn thành cơ bản mục tiêu kinh tế - văn hoá xã hội của năm 2008.

Năm 2008, cũng là năm mà Nhà Xuất bản Thanh Hoá phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là sự cạnh tranh, quyết liệt trong lĩnh vực xuất bản, giá giấy, công in đều tăng…Tuy vậy, Nhà Xuất bản Thanh Hoá đã phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện cơ bản kế hoạch đề ra. Doanh số đạt 1900 triệu đồng, nộp ngân sách 120,2 triệu, thu nhập bình quân đầu người 2,6 triệu.

Hội nghị đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác báo chí, xuất bản năm 2009. Tiếp tục thực hiện và triển khai thực hiện tốt các Quyết định, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về báo chí, xuất bản; Bám sát mục tiêu, kinh tế, xã hội năm 2009 của tỉnh để chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền; Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo và quản lý báo chí, xuất bản trên địa bàn. Năm 2009 sẽ quan tâm hơn việc các địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tiếp thu phê bình của báo chí và báo chí thực hiện nghiêm Luật quy định về đính chính trên báo.

Lê Thị Kim - Sở TT&TT Thanh Hóa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)