Quảng Ngãi: Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin

(Mic.gov.vn) - 

Để tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT ở các cơ quan nhà nước trong thời gian tới theo tinh thần Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu ứng dụng, phát triển thông tin trong một nền hành chính hiện đại của các đơn vị, địa phương trong tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi phối hợp với Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo, phụ trách về CNTT các sở, ban, ngành và UBND các Huyện, Thành phố từ ngày 19/12 đến ngày 21/12/2008.


Để tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT ở các cơ quan nhà nước trong thời gian tới theo tinh thần Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu ứng dụng, phát triển thông tin trong một nền hành chính hiện đại của các đơn vị, địa phương trong tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi phối hợp với Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo, phụ trách về CNTT các sở, ban, ngành và UBND các Huyện, Thành phố từ ngày 19/12 đến ngày 21/12/2008.

Qua khóa học, các học viên đã được các giảng viên của Viện chiến lược - là các chuyên gia có nhiều năm công tác trong ngành CNTT - trao đổi và truyền đạt những kiến thức tổng quan quản lý nhà nước về CNTT; giới thiệu sự phát triển mãnh mẽ, tầm quan trọng và chiến lược phát triển CNTT của Việt Nam trong thời gian tới; tiếp cận những nội dung về Chính phủ điện tử (CPĐT), kinh nghiệm xây dựng thành công CPĐT ở một số nước phát triển và nghiên cứu về định hướng, lộ trình cũng như các mục tiêu cụ thể để tiến đến xây dựng CPĐT ở Việt Nam trong thời gian tới; khóa học cũng giới thiệu những khái kiệm cơ bản, các yêu cầu về năng lực và những kinh nghiệm để đảm bảo thành công, củng cố vị trí của chức danh CIO trong một tổ chức; cung cấp các thông tin tổng quan và kinh nghiệm trong xây dựng và quản lý các dự án CNTT; giới thiệu những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, giao dịch điện tử, vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn bảo mật trong quản lý thông tin và CNTT,...

Việc tổ chức thành công khóa bồi dưỡng này hy vọng sẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Huy Hoàng - Sở TT&TT Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)