Bộ TT&TT làm việc tại Lai Châu

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 23/12, Thứ trưởng Bộ TT &TT Trần Đức Lai và đoàn công tác của Bộ đã làm việc với tỉnh Lai Châu về các công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông.


Ngày 23/12, Thứ trưởng Bộ TT &TT Trần Đức Lai và đoàn công tác của Bộ đã làm việc với tỉnh Lai Châu về các công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Đại diện Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các Sở TT &TT, VHTT&DL cùng các doanh nghiệp TT &TT trên địa bàn đã tham dự buổi làm việc. Thứ trưởng Trần Đức Lai đã nghe lãnh đạo Sở TT &TT báo cáo về tình hình triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch của Sở năm 2008. Xung quanh các đề xuất tháo gỡ một số khó khăn cho Sở TT &TT, Thứ trưởng Trần Đức Lai khẳng định, trong năm tới Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách trong lĩnh vực ứng dụng CNTT, báo chí xuất bản nhằm làm cơ sở cho các hoạt động quản lý Nhà nước tại các địa phương sớm đi vào nề nếp, đồng thời tiếp tục quan tâm ưu tiên hỗ trợ về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Sở TT &TT tại các tỉnh khó khăn. Mặt khác, Thứ trưởng mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đối với công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên địa bàn.

Đối với nhiệm vụ phổ cập các dịch vụ viễn thông, Thứ trưởng đề nghị Sở sớm xây dựng đề án cụ thể về các vùng cần bổ sung vào vùng công ích để Bộ xem xét. Bên cạnh đó, Sở TT &TT cũng cần tăng cường hơn nữa về quản lý lĩnh vực báo chí xuất bản.

TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)